UNHCR i Ombudsman potpisali saradnju o zaštiti raseljenih lica

 UNHCR i Ombudsman potpisali saradnju o zaštiti raseljenih lica

Predstavnik Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Crnoj Gori (UNHCR) Žan-Iv Bušardi i zaštitnik Siniša Bjeković, potpisali su sporazum o tehničkoj saradnji u oblasti zaštite, praćenja i unapređenja ljudskih prava i osnovnih sloboda tražilaca azila, izbjeglica, lica bez državljanstva i raseljenih lica, saopšteno je iz UNHCR i institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Kako navode, sporazum koji je potpisan predviđa nastavak strateškog partnerstva kroz preduzimanje zajedničkih aktivnosti i projekata u ovoj oblasti, a koji se tiču promocije i zaštite prava na pristup teritoriji i postupku azila, uslove prijema, poštovanje zagarantovanih ljudskih prava u skladu sa načelom zabrane vraćanja, integracije izbjeglica, upisa u matične knjige i pristup imovinskim pravima.“U skladu sa svojim mandatom, UNHCR kontinuirano sarađuje sa Vladom Crne Gore na promovisanju pristupa sistemu zaštite i ostvarivanju ljudskih prava tražiocima azila, izbjeglicama, licima bez državljanstva i raseljenim licima u Crnoj Gori. Siguran sam da će nastavak saradnje sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore doprinijeti sveobuhvatnijem pristupu teritoriji i sistemu azila, uz promovisanje međunarodnih standarda iz ove oblasti”, kazao je Bušardi.Na temelju upravo zaključenog sporazuma, Bjeković je inicirao i prvu konkretnu aktivnost koja bi u vidu pilot projekta bila realizovana u narednom periodu, a prema metodologiji koja koja će biti naknadno dogovorena.Bušardi je prihvatio incijativu, pa je načelno dogovoreno da UNHCR i institucija Zaštitnika konkretno sarađuju i na praćenju sprovođenja prinudnog udaljenja i preduzimanje mjera za zaštitu ljudskih prava i sloboda stranaca koji se prinudno udaljavaju iz Crne Gore, u skladu sa svojim mandatima.Iako je Bjeković kroz svoje djelovanje u ovoj oblasti zapazio da su u prethodnoj godini udaljenja obavljena uz saglasnost lica koja se udaljavaju i uz poštovanje njihovih prava, posebno imajući u vidu izazove koje je donijela trenutna epidemiološka situacija, ova tema ostaje u fokusu Zaštitnika i u narednom periodu.Zaštitnik je i ovom prilikom kazao da bi, posebno imajuću u vidu povećani obim i složenost poslova, u daljem radu Insituciji bila od koristi ekspertska podrška koju bi obezbijedio UNHCR upravo u cilju potpunog sagledavanja svih izazova sa kojima se suočavaju tražioci azila, izbjeglice, lica bez državljanstva i raseljena lica.„Uvjeren sam da i zaključivanje sporazuma kao i sve aktivnosti koje će na osnovu njega biti sprovedene šalju snažnu poruku da institucija Zaštitnika bez obzira na sve izazove, ostaje privržena zaštiti ljudskih prava tražilaca azila, izbjeglica, lica bez državljanstva i raseljenih lica“, kazao je Bjeković.“Takođe, sporazumom je predviđena i razmjena informacija i stavova u vezi sa izmjenama propisa po pitanjima od obostranog interesa, učešće u treninzima, radionicama i drugim događajima čiji je cilj jačanje kapaciteta za praćenje i zaštitu ljudskih prava”, zaključuje se u saopštenju UNHCR i institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još