Tags : Vjesnici nade Dnevni centar

Sportom do jednakih šansi

Polaznici Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju bili su juče dio aktivnosti koju je organizovala NVO Glasnici nade ,,Škola sporta”. „ Sportska inkluzija sa ciljem promocije zdravih stilova života zamišljena je kao dio inkluzivnog alata u kojem su svi jednaki. Kroz ovu aktivnost želimo da doprinesemo promociji sporta osoba […]Detaljnije