Tags : Sjeverna zemlja

Omogućimo osobama sa invaliditetom ravnopravno učešće u saobraćaju

U organizaciji NVO „Sjeverna zemlja“ danas je u Beranama održan okrugli sto „Osobe sa invaliditetom i pravo na bezbjedno učešće u saobraćaju“. Osnovni cilj ovog događaja je bio dati doprinos većem stepenu poštovanja ljudskih prava i promociji jednakosti lica sa invaliditetom u saobraćaju. Nakon uvodnog izlaganja Marinka Barjaktarovića, direktora NVO „Sjeverna zemlja“, razvila se kvalitetna […]Detaljnije