Tags : Sekular

Sela koja polako nestaju

Najnoviji statistički podaci ukazuju da pojedina sela u beranskoj opštini bilježe izraženo iseljavanje stanovništva. Sve više je domaćinstava u kojima žive stariji. Mladi odlaze na školovanje u gradove i u sela se više na vraćaju. Mjesna zajednica Šekular iz godine u godinu suočava se sa sve izraženijom migracijom lokalnog stanovništva. Ova MZ sedamdesetih godina brojala […]Detaljnije