Tags : Preduzetnici

Plakete ženama uspješnim u preduzetništvu

Medjunarodni dan žena preduzetnica 18.novembar, bio je povod da se u prostorijama NVO “Centar kreativnih vještina“ upriliči radni sastanak kojem su prisutvovale žene preduzetnice sa sjevera Crne Gore. “ Sastanku su prisustvovale one žene koje se već duži niz godina bave privatnim biznisom i koje su u tom poslu veoma uspješne. Tokom sastanka su se […]Detaljnije