Tags : Darko Jovović

Ironija kao otpor neznanju i primitivizmu

Književnik i novinar Darko Jovović oglasio se novim naslovom, „Uzmi knjigu”, koju je objavio Institut za srpsku kulturu iz Nikšića, uz podršku Vlade Republike Srbije. „Uzmi knjigu” je zbirka Jovovićevih kolumni, u kojima je naš dugogogodišnji novinar, tokom proteklih godina, komentarisao stanje u našem društvu.U uvodnim napomenama Jovović ističe da je, radeći kao novinar, u Dnevnom listu […]Detaljnije