Opština Berane raspisala konkurs za sufinansiranje sportskih klubova

 Opština Berane raspisala konkurs za sufinansiranje sportskih klubova

Opština Berane raspisala je konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2021. godinu.

“Na ovaj način lokalna uprava nastavlja da podržava beranski sport”, saopšteno je iz Opštine.

Pravo učešća na konkursu imaju sve sportske organizacije iz Berana koje zadovoljavaju definisane kriterijume: da imaju sjedište u Beranama, da su organu lokalne uprave nadležnom za sport dostavile od svoje Skupštine usvojen završni godišnji izvještaj o utrošku dodijeljenih im sredstava iz prethodne godine, da učestvuju u redovnom sistemu takmičenja u okviru grane sporta kojim se bave, te kopije svih dokumenata u elektronskoj formi.

Prijava na konkurs se podnosi na propisanim obrascima Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO, na kojima je navedena dokumentacija potrebna za konkurisanje.

Prijavni obrasci mogu se preuzeti na veb sajtu opštine Berane: www.berane.me.

Prijava sa traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Berane – Sekretarijat za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO (ulica IV Crnogorske br. 1), sa naznakom Oglas za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2021. godinu.

Rok za prijavu je 9. februar.

Izvor: Sajt Opštine Berane

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još