Opasne hemikalije u krugu fabrike

 Opasne hemikalije u krugu fabrike

U krugu nekadašnje Fabrike kože „Polimka“, koju je privatizovala podgorička kompanija „Kips“, i dalje se nalazi na desetine tona opasnih otpadnih hemikalija koje su korišćene u procesu prerade i štavljenja kože. To potvrđuju i bivši radnici pomenutog preduzeća, navodeći da se radi o otrovnim i zapaljivim materijalima opasnim po zdravlje ljudi.

Kazali su da je zaprepašćujuća činjenica da hemikalije ni poslije 15 godina nijesu uklonjene iz kruga fabrike.

– Mi smo u više navrata ukazivali da su nakon zatvaranja pogona u krugu fabrike ostale tone i tone otrovnih i zapaljivih materijala koji su korišćeni u procesu proizvodnje i prerade kože. Međutim, da se primijetiti da niko i ne pokušava da tako opasne materije ukloni s prostora kojim svakodnevno cirkuliše veliki broj ljudi, iako se zna da se radi o supstancama koje mogu da izazovu ekološku katastrofu – navodi bivši radnik „Polimke“ Dušan Veljić.

Radnici tvrde da se radi o materijalima koji su uglavnom skladišteni u takozvanom „atomskom skloništu“ koje se nalazi sa gornje strane bivše fabrike, odnosno iznad sadašnjeg „Kipsovog“ tržnog centra, okruženog s dva izbjeglička naselja gdje živi preko 500 stanovnika. Toksični materijali su, kako navode, odlagani i u jednom manjem skloništu blizu ulaza u sadašnje preduzeće „Kips“.

– U pomenutim skloništima ostale su velike količine boja i lakova, razređivača, kao i drugih otrovnih materijala, poput sumporne, mravlje i sirćetne kiseline. Hemikalije su bile upakovane u plastične bačve koje su sigurno u fazi raspadanja. To znači da godinama dolazi do isparavanja opasnih materija koje zagađuju vazduh. Da stvar bude još opasnija, radi se o kiselinama, bojama, lakovima i razređivačima koji pri maloj nepažnji mogu da planu i izazovu eksploziju, što bi svakako bilo pogubno – naglasili su bivši radnici „Polimke“.

Iz preduzeća „Kips“ ranije su tvrdili da su oni postupili po nalogu inspekcije marta 2009. godine i da su izvršili sakupljanje hemikalija iz proizvodnih pogona i uskladištili ih u betonskom skladištu. Isticali su da se to skladište nalazi pod stalnim nadzorom ekološke inspekcije i da nema nikakvog razloga za bilo kakvu paniku.

S druge strane, radnici smatraju da bi stručne ekipe morale da istraže cijeli prostor koji je pripadao bivšoj fabrici kože i da odstrane sve što bi moglo negativno da utiče na zdravlje ljudi.

– S obzirom na to da se radi se o otrovima koji su vrlo opasni po okruženje, moralo bi se što prije pristupiti njihom uklanjanju dok ne bude kasno – poručili su radnici.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još