Nikola Vukčević državni sekretar za kulturu

 Nikola Vukčević državni sekretar za kulturu

Reditelj Nikola Vukčević saopštio je da je prihvatio ponudu da bude državni sekretar za kulturu u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta. ‡Nikola Vukčević državni sekretar za kulturuReditelj Nikola Vukčević saopštio je da je prihvatio ponudu da bude državni sekretar za kulturu u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta. 23/12/2020 – 11:00 Fos Media 91 On je to objavio na svom Fejsbuku.Objavu prenosimo integralno:Poštovane kolege i dragi prijatelji, prihvatio sam poziv da doprinesem sa pozicije državnog sekretara za kulturu, odnosno pomoć, u rukovodstvu resursa kulture, u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta.U procesima koji se dešavaju, izabrao sam aktivnu ulogu, koja je do sada bila na svoj način. Iako sam planirao usporiti tempo u svojoj budućoj karijeri i radu od 18 godina rada na Univerzitetu, stekao sam titulu redovnog profesora i istovremeno, nakon pet godina, uspio sam završiti snimanje zahtjevne funkcije film, u najkomplikovanijoj pandemiji u godini naših života, i da se posvetim malo više nego do sada svojoj porodici i malom porodičnom vinogradu – odlučio sam da prihvatim ovaj poziv u interesu naše profesije, i u javnom interesu – i pokušati doprinijeti i biti dio novih rješenja.Ono u šta sam siguran je da ću podržati sve što je urađeno dobro u institucionalnoj kulturi do sada. Svojom novom ulogom ću podržati pojedince i timove koji su ostvarili rezultate, te projekte i procese koji su se pokazali kao značajni. S druge strane, kao neko ko decenijama učestvuje u kulturi, standardnom usavršavanju i akademskom obrazovanju, vjerujem da imam pravo da kažem da poznajem procese i izazove umjetničke i kulturne scene Crne Gore, te da ću znajući da ću dati svoj puni doprinos reformi naslijeđe… Smatram nekoliko stvari preduslovom za angažman na ovom položaju, a to je da kancelarije resursa kulture ostanu na Cetinju i nastavljaju oživljavati naš glavni grad, a zatim , da se budžet za kulturu povećava u granicama mogućeg i to – konkursi za sva vodeća i mandatna mjesta u resoru i kulturnim institucijama postaju javni i transparentni, što do sada nije bio slučaj kadrovskih rješenja. To nije mali početni zadatak i izdržaću ga.Moje aktivnosti će biti prvenstveno fokusirane na hitne, srednje i dugoročne ciljeve i postavit ću zahtjevne rokove sa aspekta moje nadležnosti. Mislim hitna pomoć. prioritetne ciljeve, svakako razmatram namjeru ublažavanja posljedica epidemije koronavirusa u struci (u hitnom i analitičkom dijalogu sa ciljnim grupama: reprezentativnim udruženjima i stručnim udruženjima, predstavnicima javnih institucija i zainteresovanoj stručnoj javnosti – od stvaranja do kulturnog naslijeđa i kreativnih industrija) , a zatim i transparentni konkursi za menadžment mjesta i projekte.

Srednjoročni ciljevi će se odnositi na poboljšanje opštih uslova za rad umjetnika ispitujući postojeću zakonsku regulativu reprezentativnih, umjetničkih i enofističkih udruženja, prema regionalnoj i praksi EU, sa ciljem kulturne demokratije (postojeća udruženja umjetnika, posebno nacionalnog tima, registrovana kao nevladine organizacije; potrebno je da provjerite koliko je regionalno i EU praksa kvalitetno rješenje) ; zatim kroz jačanje kulturnih institucija, decentralizaciju, otvaranje dijaloga, inicijativu civilnom sektoru kao važnog, racionalnog, savremenog i kreativnog partnera procesa u Crnoj Gori, te kroz jačanje međunarodne saradnje i priznanja crnogorske kulture.Dugoročni ciljevi će se svakako odnositi na uspostavljanje zahtjevnih kulturnih kriterija u nacionalnim okvirima, počevši od minimiziranja pribora i šunke (preko zakonske regulative i obrade poreza) do ukupnog ispitivanja zakonske regulative, implementacije evropskih standarda i dobre svjetske prakse u kulturi: da sprovedu postojeće javne politike, strategiju, program, model i institucionalni okvir finansiranja i javni interes kulture u Crnoj Gori, i unaprede ih boljim rješenjima; unaprede saradnju na nezavisnoj kulturnoj sceni, kao veoma važan faktor kulture i umjetnosti, i jačanja kapaciteti za potrebe osoba sa invaliditetom, kulturom i potrebom djece i mladih, kao i jačanje politike ljudskih resursa. Ništa od navedenog nije lak proces i očekujem partnere u svim zainteresovanim za reformu ovih pitanja, u interesu javnosti; s druge strane – obećavam da ću biti kvalitetan partner da slušam i doprinesem. Napravićemo transparentne procedure koje će nam pomoći sa ovim.Vjerujem da je kultura jedna od najmoćnijih grana našeg društva i sigurna sam da možemo stvoriti hobotnicu prosperiteta, i od svih kulturnih proroka i umjetnika, naših najboljih predstavnika, zadovoljni svojim statusom i mogućnostima. Ovom prilikom neću spomenuti koliko deficita i problema ima u kulturi; samo kažu da ću potencirati šanse i mogućnosti sa kojima Crna Gora može bolje valorizirati svoju kulturu, stvoriti uslove u kojima postajemo zemlja svjesna svojih puni kapacitet blaga njene kulture i različitosti, koja je njena kultura, čuva, razvija i vrijednosti, i da svi oni koji dolaze u Crnu Goru dolaze kod nas zbog kulture: da je vide, da je čuju, da je osjete, da je pamte , da to poželim – i da nas napravi još više cijene i da nas prevare.Kao i ranije: sav rad u interesu javnosti – smatram ga mjerljivim. Čekajući formalizaciju imenovanja na ovu poziciju, pozivam vas da pratite moj budući rad i sveukupni rad resursa kulture na Cetinju, i cijelog ministarstva, da ga mjeri, da nas kritikuje, da nam date prijedloge, komentare i prijedloge i da osjetim važan i koristan faktor zbog kojeg sam prihvatio ovu dužnost – da svi zajedno radimo za građane Crne Gore i naše poboljšanje. Ova stranica će u budućnosti biti moj lični komunikacijski kanal sa svim pitanjima na ovu temu, uz sve zvanične i postojeće komunikacione kanale koje i Ministarstvo i resurs kulture.Sveukupno pomenute procese nazvao sam konceptom DEMOKRACIJE KULTURE, kako bi se na najkvalitetniji način približili.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još