„Naši snovi“izložba dečijih radova

 „Naši snovi“izložba dečijih radova

NVO „Glasnici nade”, u saradnji sa Dnevnim centrom za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, organizovala je izložbu radova polaznika pod nazivom „Naši snovi”.-Ovo je bila prilika da se predrasude razbiju i da društvo shvati da su djeca koja životne prepreke savladavaju na teži način izuzetno talentovana. Upravo su ovakve aktivnosti od velikog značaja za što bolju inkluziju djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju u današnje tokove društva – istakla je Branka Tomašević, izvršna direktorica NVO „Glasnici nade”Almela Gargovic, saradnica na projektu, djeci je uručila zahvalnice.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još