Žene u podređenom položaju

 Žene u podređenom položaju

Foto: Centar kreativnih vještina

Nevladina organizacija „Centar krativnih vještina” tokom decembra sprovela je istraživanje o razlikama između muškaraca i žena u smislu njihovih radnih prava i zarada. Istraživanje je sprovedeno u opštinama Berane, Andrijevica, Plav, Rožaje i Bijelo Polje a isto je realizovano u sklopu projekta „Put ka jednakosti – obrazovno i ekonomsko osnaživanje žena”, koji je finansijski podržan od strane Ministartva za ljudska i manjinska prava.

Iz NVO „Centar kreativnih vještina” saopšteno je da je kroz analizu primjene radnih prava žena i muškaraca po pitanju zapošljavanja, napredovanja, uslova rada, prekovremenog rada i visine primanja uočena značajna razlika.

-Ukupni zaključci pokazuju da, uprkos postignutom napretku u prevazilaženju rodnih razlika u iskorišćavanju prava i mogućnosti koje nudi društvo da se i dalje suočavamo sa problemima rodne jednakosti. Posebno je to izraženo kada se radi o pravima žena koja se ogledaju u ekonomskim prilikama. Više od polovine ispitanika, njih 70 odsto, slaže se da žene i muškarci nemaju jednaka prava. Tako 64 odsto ispitanika smatra da su žene na tržištu rada još uvek previše zastupljene u manje plaćenim sektorima, a nedovoljno zastupljene na pozicijama odlučivanja – naglašava Slobodan Tomašević izvršni direktor nevladine organizacije Centar kreativnih vještina.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još