Žene Demokrata i Demosa: Bez sankcionisanja otvaramo puteve organizovanim hajkama na žene, na naše majke i sestre

 Žene Demokrata i Demosa: Bez sankcionisanja otvaramo puteve organizovanim hajkama na žene, na naše majke i sestre

Izvor: Demos/Demokrate

Crnogorsko društvo i institucije moraju snažno da se suprotstave svim oblicima ataka na prava i slobodu žena, poručile su članice Demokratske Crne Gore i Demosa.

One su naglasile da je apsurdno uopšte govoriti o tvorcima neukusnih ilustracija, kojima je posljednjih dana javnost preokupirana.

“Takvi i slični ataci ne odaju sliku demokratskog društva kojem težimo. Smatramo da je neophodno kaznenu politiku na ovom polju posebno zaoštriti, u kom pravcu će naš poslanički klub djelovati i predložiti odgovarajuće intervencije Krivičnog zakonika. Crnogorsko društvo se mora usmjeriti ka progresu, a ne ka nedoličnim modelima ponašanja. Ako se ne izborimo za sankcionisanje svih oblika atakovanja na pripadnice ženskog pola dozvoljavamo i otvaramo puteve organizovanim hajkama na žene, na naše majke i sestre”, poručile se predstavnice Demokrata i Demosa.

Kako navode, nedopustivo je da se u demokratskoj državi 21. vijeka vode intenzivne kampanje kojima se kao mete postavljaju žene, a sve u cilju pokušaja njihove diskreditacije i ostvarivanja političkih ciljeva nezakonitim i nemoralnim metodama.

“U postizbornim periodu primjećujemo različite oblike nedopustivih ataka na pripadnice ženskog pola, koji jasno upućuju na to da je neophodno preduzeti konkretne mjere kako crnogorsko društvo ne bi ušlo u zonu sunovrata, ljudsko dostojanstvo nema cijenu, niti se može kupiti. Ugrožavanja nečijeg dostojanstva na načine koje smo mogli vidjeti u našoj stvarnosti, predstavljaju degutantan čin, koji je moralno, vrjednosno i zakonski nedopustiv”, rekle su članice obje partije.

Dodaju da svako, shodno članu 47 Ustava Crne Gore, ima slobodu izražavanja i to se svakako treba afirmisati.

“Međutim, stav 2 člana 47 takođe izričito propisuje ograničenje ako se sloboda izražavanja zloupotrijebi na ovaj način. Smatramo da ovakva poruka predstavlja povredu ugleda i morala cijelog našeg društva”, zaključile su žene Demokrata i Demosa.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još