„ZAJEDNO ZA PRISTUPAČAN GRAD“

 „ZAJEDNO ZA PRISTUPAČAN GRAD“

Foto: Opština Berane

Povodom projekta „Zajedno za pristupačan grad“, namijenjenom osobama sa invaliditetom predstavnici Opštine Berane, potpredsjednik Marko Lalević, sekretar za planiranje i uređenje prostora Branislav Pajković i sekretar za komunalne-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Miloš Kastratović, sastali su se danas sa predstavnicima Saveza slijepih Crne Gore.

Koordinatorka projekta Katarina Bigović i treneri na projektu Goran Macanović i Milenko Vojičić objasnili su da je projektom predviđeno da se nizom aktivnosti i programa unaprijedi pristupačnost saobraćajnica, javnog prevoza, parkinga i ostalih servisa, kako bi osobe sa invaliditetom nesmetano mogle da obavljaju svoje dnevne obaveze, a da se pri tom bezbjedno kreću.

Projekat „Za pristupačan grad“ realizuje se uz finansijsku pomoć Ministarstva saobraćaja i pomorstva, dok je partner Savezu na projektu Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još