Zajedničkim aktivnostima do bolje i srećnije budućnosti

 Zajedničkim aktivnostima do bolje i srećnije budućnosti

Stručne radnice Centra za socijalni rad Berane, Petnjica i Andrijevica održale su juče radni sastanak  sa predstavnicima OŠ “ Radomir Mitrović “. Poseban akcenat bio je na uključivanju djece iz marginalizovanih grupa u vaspitno obrazovni proces, kao i na prevenciji ranog napuštanja obrazovnog sistema.

 “Posebnu pažnju posvetili smo, takođe, unapređenju dosadašnje dobre saradnje sa školom i nastavku aktivnosti koje rezultiraju dopiranjem do što većeg broja Roma i Egipćana. Nastavićemo, da im kao i do sada pružamo pomoć prilikom upisa  u škole, pratimo i razmjenjujemo informacije  sa upravom škole, kako bi se efikasno pratilo odsustvovanje s nastave i smanjio rizik od ranog napuštanja škole”, kazala je Rukovodilac stručne službe za djecu, mlade,odrasle i stare u Centru za socijalni rad, Marija Stanišić.

Zajednički zaključak, dodala je Stanišić, je da u ovom procesu  veliku pomoć pruža i razmjena informacija o aktivnostima i metodama koje koriste NVO angažovane u ovoj oblasti, kao i da su saradnici za socijalnu inkluziju pomogli da prisustvo djece u školi bude veće, kao i na smanjenje rizika od njenog ranog napuštanja. Stručni saradniciza socijalnu inkluziju uticali su i na to da stopa upisa djece, pohađanja i završetka osnovnog obrazovanja bude veća u odnosu na predhodni period.

“Centar za socijalni rad i škola će nastaviti da aktivno insistiraju na učešću romskih i egipćanskih roditelja u vaspitno obrazovnom procesu, da uspostavljaju saradnju sa njima i da pomažu u obavještavanju roditelja o koristima i značaju obrazovanja, podizanju kapaciteta roditelja jer će na taj način moći da pomognu svojoj djeci da grade ljepšu I srećniju budućnost”, zaključila je Stanišić.

Avatar

Violeta Jašović

Pročitajte još