Za samo dva mjeseca deficit budžeta 90 miliona eura

 Za samo dva mjeseca deficit budžeta 90 miliona eura

Prihod i budžeta u januaru i februaru iznosili su 194,2 miliona eura, dok su rashodi bili 284,4 miliona eura, pa je za prva dva mjeseca ove godine zabilježen deficit budžeta od 90,2 miliona eura.

Deficit je za 71,3 miliona eura ili 44,2 odsto manji u odnosu na planirani. To pokazuju podaci Ministarstva finansija (MF) o izvršenju budžeta za januar i februar, piše Dan.“U poređenju sa prvim kvartalom prethodne godine, koji je karakterisao snažan rast ekonomske aktivnosti kao nastavak pozitivnih kretanja makroekonomskih indikatora u 2019. godini, očekivan je pad budžetskih prihoda u ovom periodu, kao posledica obavljanja privredne aktivnosti u uslovima pandemije”, naveli su iz Ministarstva finansija na čijem čelu je Milojko Spajić.Prihodi budžeta u periodu januar-februar iznosili su 194,2 miliona eura ili 4,2 odsto procijenjenog BDP-a (4,636 milijardi eura), što je za 3,3 miliona eura ili 1,7 odsto manje u odnosu na planirane. U poređenju sa istim periodom 2020. godine prihodi su manji za 20 miliona eura ili 9,3 odsto.Porezi na dodatu vrijednost i akcize bilježe pad u odnosu na isti period prethodne godine u iznosu od 7,9 miliona eura ili 8,9 odsto, odnosno 3,4 miliona eura ili 10,3 odsto.Poredeći sa planiranim, naplata prihoda po osnovu PDV-a ostvarena je iznad plana za 1,5 miliona eura ili 1,9 odsto, dok je naplata prihoda od akciza veća od planirane za 2,5 miliona eura ili 9,3 odsto.Izdaci budžeta u periodu januar-februar iznosili su 284,4 miliona eura ili 6,1 odsto procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane manji su za 74,6 miliona eura ili 20,8 odsto, dok su u odnosu na isti period 2020. godine veći za 10,1 milion eura ili 3,7 odsto.U strukturi budžetskih izdataka, tekući izdaci ostvareni su na nivou od 114,1 milion eura i manji su za 27,8 miliona eura ili 19,6 odsto u odnosu na planirane.Nižu realizaciju u odnosu na planirane opredjeljuje niže ostvarenje gotovo svih kategorija tekućih izdataka, a prvenstveno rashoda za usluge u iznosu od 11,9 miliona eura.“U odnosu na uporedni period 2020. godine tekući izdaci su manji za 1,9 miliona eura ili 1,6 odsto. Na drugoj strani, kapitalni izdaci realizovani su u iznosu od 16,2 miliona eura, što je manje za 15,3 miliona eura ili 48,6 odsto od planiranih, dok su u odnosu na realizaciju u istom period u 2020. godine veći za 3,1 milion eura ili 23,8 odsto”, naveli su iz MF-a.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još