Za infrastukturu skoro milion i po

 Za infrastukturu skoro milion i po

Nadležne službe lokalne uprave pripremile su program javnih radova za čiju realizaciju je iz opštinske kase potrebno obezbijediti 1.471.500 eura. Pomenuti program predviđa izdvajanja od 30.000 eura za sanaciju fasada u užem dijelu grada, kao i 50.000 eura za natkrivanje zapadne tribune gradskog stadiona. Pripremni radovi na izgradnji Centra za prihvat životinja sa CITES liste sa zoološkim vrtom iziskuju stredstva u visini od 100.000 eura, a pripremni radovi za izgradnju zgrade za lica sa invaliditetom 40.000 eura.Za asfaltiranje novih puteva na seoskom području u skladu sa strategiom koju odredi Ministarstvo poljoprivrede planirano je 30.000 eura, sanaciju krova na zgradi Opštine 20.000 eura, uređenje gradskih parkova i javnih površina 50.000 eura i radove na uređenju Biznis zone 10.000 eura.Za planirane radove sanacije opštinskih prostorija potrebno je izdvojiti 85.000 eura, a za izgradnju pristupne ulice sa partkinzima na prostoru gdje je planiran novi vrtić 70.000 eura.Prekogranični projekat INTEREG Crna Gora – Albanija – Italija iziskuje 110.000 eura, pripremni radovi na izgradnji postrojenja za prečišćavanje kanalizacionog mulja 50.000 eura, dok je za izgradnju ograde u Ulici Todora Đeda Vojvodića i pripremne radove za izgradnju stambembeno-poslovnih objekata planirano po 40.000 eura.Za sanaciju gradskih ulica ide 200.000 eura, asfaltiranje lokalnih puteva 100.000 eura i horizontalnu i vertikalnu signalizaciju u gradskoj zoni 15.000 eura, dok se za sanaciju oštećenja na kolovozu na ulicama i lokalnim asfaltnim putevima usmjerava 20.000 eura.

Izvor: Dan

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još