Vrhovni sud naložio da Opština plati fizibiliti studiju za toplifikaciju grada

 Vrhovni sud naložio da Opština plati fizibiliti studiju za toplifikaciju grada

Projekat toplifikacije grada zasnovanog na iskorišćavanju obnovljivih izvora energije ukazuje da su brojni poslovi koje je inicirala Opština Berane, u vrijeme dok je lokalnu vlast vršila koalicija DPS-SDP, ostali samo mrtvo slovo na papiru. Naime, još 2010. godine lokalno rukovodstvo je obećalo građanima da će gradska zona ubrzo dobiti centralno grijanje i da će nakon toga toplifikacija zahvatiti čitavu područje od Beransela do Vinicke. U tom pravcu inicirana je i izrada fizibiliti studije koja se odnosi na toplifikaciju grada i mehaničko, biološki i termički tretman otpada. Ugovor o dodjeli donatorskih sredstava za izradu pomenute studije 2010. godine potpisali su tadašnji predsjednik opštine Vuka Golubović i direktor Centra za međunarodnu razvojnu saradnju republike Slovenije Gašpar Jež. U tom ugovoru je precizirano da se izvođač obavezuje da u roku od devet mjeseci završi izradu pomenute studije i da je Opština Berane, kao naručilac posla, dužna da u roku od 30 dana nakon izrade studije i ispostavljenog računa izvođačima plati 100.000 eura. Istaknuto je da realizacija ovih projekata iziskuje izdvajanja od preko 40 miliona eura, koja se dobrim dijelom mogu obezbijediti preko Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj.Međutim, od naznačenog projekta ni do današnjih dana nije bilo ništa U međuvremenu preduzeće „Bioinvest”, kojeg zastupa advokatske kancelarije „Fila” iz Beograda, utužela je Opštinu Berane tražeći naplatu duga od 100.000 eura na ime izrade pomenute fizibiliti studija.Iz lokalne uprave su cijelo vrijeme tvrdili da je naznačena tužba potpuno neosnovana i da je utvrđeno da u posjedu Opštine Berane nema pomenute studija, kao ni ostalih pratećih dokumenata. Međutim, nakon brojnih ročišta Vrhovni sud je na kraju presudio da Opština Berane plati naznačeni dug koji je sa kamatama i sudkim troškovima dostigao iznos od 150.000 eura.-Smatrali smo da je utuženje potpuno neosnovano, jer je nemoguće platiti nešto po nekom računu koji nije zaveden kod Opštine Berane i njenih službi. Tim prije, jer ta studija kao predmet ugovora nije dostavljena naručiocu posla Opštini Berane u ugovorenim rokovima. Međutim, na kraju smo izgubili spor, plativši 100.000 eura za sporne studije i još 50.000 eura drugih troškova za nešto što nije mrdnulo od početka i što nam je prethodna vlast ostavila u nasledstvo. Sada nam ostaje da pokušamo da uđemo u trag pomenutih studija – saopštili su iz lokalne uprave.

Izvor: Dan

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još