Vlada uzurpirala nadležnosti Skupštine

 Vlada uzurpirala nadležnosti Skupštine

Foto: Antena M

Donošenjem Uredbe kojom se mijenja Zakon o budžetu za 2020. godinu Vlada Crne Gore se oglušila o Ustav i uzurpirala nadležnosti crnogorskog parlamenta, kaže u izjavi za CdM predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović.

“Vlada Crne Gore donijela je dan nakon što je donijela novu Uredbu izvršila izmjenu i dopnunu Uredbe kojom je suprotno Ustavu i Zakonu o budžetu uspostavila novi režim potrošačkih jedinica i raspodjelu sredstava”, istakao je on.

Vlada, kaže Radulović, nema ustavne a ni pravne kompetencije da aktom niže pravne snage mijenja režim upotrebe budžetskih sredstava suprotno usvojenom Zakonu o budžetu.

“Na ovaj način Vlada je uzurpirala nadležnosti Skupštine što će dovesti do činjenice da će doći do nezakonitog raspolaganja budžetskim sredstvima usljed čega se neće moći uspostaviti zakonit i tačan završni račun. Više poslanika u crnogorskoj Skupštini skrenulo je pažnju da je Vlada u nemogućnosti da sastavi i predloži rebalans budžeta trebala da predložene izmjene strukture potrošačkih jedinica i raspologanja budžetskim sredstvima uredi kroz izmjene i dopune Zakona o budžetu i na taj način uvaži ustavnu nadležnost Skupštine koja jedina ima pravo da ustanovljava način raspolaganja državnim sredstvima”, pojasnio je Radulović za CdM.

On smatra da je, kako je kazao, napravljena dupla greška jer se, kako je objasnio, Uredbom ne može vršiti intervencija na Zakon o budžetu i Vlada nije ovlašćenja da obavlja poslove iz nadležnosti Skupštine.

Donošenje ove uredbe problematizovao je na jučerašnjoj sjednici Administrativnog odbora poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević koji je pitao kako Vlada uredbom može da mijenja Zakon o budžetu za 2020. godinu.

“Ovom Uredbom, ministarstva će upravljati i raspolagati sredstvima u Budžetu za 2020. godinu. I onda su dolje navedena ministarstva koja ne postoje u zakonu o budžetu za 2020. Što ćemo sad”, rekao je Konjević i predložio da Administrativni odbor pozove nekog iz Vlade premijera Zdravka Krivokapića da objasni kako to izvršna vlast misli da Uredbom može da mijenja Zakon.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još