Vlada krije odluke o naimenovanjima

 Vlada krije odluke o naimenovanjima

Vlada ne objavljuje dnevni red sa sjednica niti odluke, posebno one o imenovanjima, čime krši odluku o objavljivanju materijala sa sjednica, piše Dan.

Ta odluka donijeta je još 2011. godine, ali nakon prvih sjednica nove vlade nema dnevnog reda, niti objavljenih odluka o imenovanju.Premijer Zdravko Krivokapić juče je novinarima kazao da bi volio da sve materijale vidi odmah objavljene.“Ali prosto, broj obaveza, a vidjećete koliko je to bilo tačaka dnevnog reda, i pripremiti taj materijal i biti efikasan, dovoljno govori. Ja se izvinjavam svima, ali ja sam vama rekao da je prvi princip transparentnost. To što sada fizički ne možemo to da obezbijedimo to je problem uhodavanja. Ubuduće se to neće dešavati. Imaćete sjednice koje će biti transparentne, makar dva ili tri dana unaprijed, nakon rada komisija koje treba da odrade svoj dio posla. I ovog puta smo iskoristili poslovnik o radu i kroz komisije provukli određena rješenja. Zato smo bukvalno u dva i po završili s tim komisijama, a u tri imali sjednicu Vlade. To je jedini razlog”, rekao je Krivokapić.Pomenutom odlukom određuju se vrste materijala sa sjednice Vlade Crne Gore koji se objavljuju na vladinom portalu i propisuje način i postupak njihovog objavljivanja.Materijal, u smislu ove odluke, jeste predlog dnevnog reda sjednice Vlade, materijal koji Vlada razmatra na sjednici za koji nije određen odgovarajući stepen tajnosti u skladu sa zakonom nacrt zakona, predlog zakona, izvještaj o javnoj raspravi, predlozi uredbi, odluka, strategija, planova, izvještaja i informacija, nacrt, odnosno predlog ugovora, predlog rješenja o imenovanju, postavljenju ili razrješenju.Takođe, i verifikovani zaključak Vlade donijet povodom razmatranja materijala koji je objavljen.Predlog dnevnog reda, materijal za odgovarajuću tačku dnevnog reda i verifikovani zaključak Vlade, administrator portala Vlade iz Biroa za odnose s javnošću odmah po prijemu postavlja na vladin portal.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još