Vlada će formirati novu Komisiju za praćenje istraga slučajeva prijetnji i napada na novinare

 Vlada će formirati novu Komisiju za praćenje istraga slučajeva prijetnji i napada na novinare

Vlada Crne Gore formiraće novu Komisiju za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, a za člana još postojeće komisije u ime Ministarstva unutrašnjih poslova već je imenovan državni sekretar Zoran Miljanić.

Institucije i mediji koji će imati članove u novom sazivu obaviješteni su da predlože svoje predstavnike.Na današnjem sastanku Komisije, Miljanić je saopštio da postoji nesporna volja da napadi na novinare i imovinu medija dobiju pravni epilog, te da Crna Gora za to ima podršku međunarodne zajednice.“Sama činjenica da nijedan napad na novinare u Crnoj Gori, počev od ubistva Duška Jovanovića, ranjavanja Olivere Lakić, te brojnih drugih slučajeva prebijanja novinara i uništavanja imovine medija nije dobio sudski epilog, govori o tome da je neophodno da nova Komisija proširi svoje ingerencije, kako bi budući članovi iz redova tužilaca, ANB-a, medija i medijskih asocijacija mogli dobiti šansu da se stvari pokrenu sa mrtve tačke“, kazao je Miljanić.On je istakao da je u kontaktima sa partnerima iz međunarodne zajednice dobio obećanje da će Crna Gora dobiti „ekspertsku, materijalnu i svaku drugu pomoć, kako bi se postigli bolji rezultati u rasvjetljavanju napada na novinare i procesuirali nalogodavci i počinioci“.U cilju ojačanja ingerencija nove Komisije, potrebno je izmijeniti Statut, a Ministarstvo unutrašnjih poslova je tražilo podatke o radu sličnih komisija u regionu, kako bi se iskoristila uporedna iskustva i na taj način doprinijelo efikasnosti.Miljanić je kazao da je cilj MUP-a preventivno djelovanje, te da bi pravni epilog dosadašnjih napada na novinare bio najbolja preventiva.Članove nove Komisije imenovaće Vlada čim dobije predloge od nadležnih institucija i medija, a njeno konstituisanje očekuje se za desetak dana.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još