Utvrđen nacrt DUP-a “ Lijeva obala Lima“

 Utvrđen nacrt DUP-a “ Lijeva obala Lima“

Nacrt detaljnog urbanističkog plana „Lijeva obala Lima“, Opština Berane, s Programom održavanja Javne rasprave utvrđen je na sjednici Vlade održanoj juče .

Nacrtom je predviđena dalja transformacija prostora i stvaranje uslova za kvalitetnije korišćenje tog značajnog gradskog područja.

.„Najveći značaj u planskom rešenju ima južni dio planskog područja uz rijeku i novi kružni tok gdje se planira izgradnja doma kulture uz funkcionalno i oblikovno povezivanje sa parcelom parka i dalje pejzažno uređenim površinama javne namjene – uređenom obalom, planiranim parkom i skverom. Na površinama PUP-om namijenjenim za centralne djelatnosti predviđeni su objekti centralnih – poslovnih , komercijalnih i uslužnih djelatnosti, koji na višim etažama mogu imati stambeni dio“, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade Crne Gore.Javna rasprava o tom planskom dokumentu trajaće 15 radnih dana od dana oglašavanja u jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje i distribuira na teritoriji Crne Gore i na internet stranici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, naglašeno je iz Službe za odnose s javnošću.

Izvor: Espona

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još