Uključivanje RAE populacije u obrazovni i zdravstveni sistem jedan od prioriteta

 Uključivanje RAE populacije u obrazovni i zdravstveni sistem jedan od prioriteta

Okrugli sto na temu „Uključivanje RAE populacije u obrazovni i zdravstveni sistem“, održan je juče u organizaciji NVO“ Centar kreativnih vještina“. Ne sastanku su učestvovali predstavnici RAE populacije iz opštine Berane. „Kroz interaktivnu komunikaciju mogli su se čuti brojni problemi sa kojima se Romi susreću u svakodnevnom životu ali i u višegodisnjem periodu. U obrazovnom smislu, jedan od glavnih problema jeste jezička barijera, jer romska djeca uglavnom govore maternjim romskim jezikom a u školama ne postoje kadrovi koji bi mogli prevoditi nastavnom osoblju njihov jezik kako bi ih bolje razumjeli. Romi su istakli da u školama nema ili ima isključivo malo nastavnog kadra romske populacije koji je angažovan da radi sa njihovom ciljnom grupom, pa su u tom smislu romska djeca slabo zainteresovana za sticanje znanja ili daljeg obrazovanja. Kada je zdravstveni sistem u pitanju, jedan od značajnijih problema je taj sto odredjeni broj RAE populacije nema zdravstvene knjižice i samim tim osim pregleda u urgentinim centrima ne mogu da ostvare pravo na dalje liječenje. Evidentirani su i problemi prilikom porođaja Romkinja koje nemaju lična dokumenta i onda su prinuđeni da koriste tuđa a samim tim dovode sebe u još veći problem tokom daljeg ostvarivanja svojih gradjanskih prava“ , istakao je direktor NVO “ Centar kreativnih vještina“ Slobodan Tomašević.

Aktivnost je relizovana u okviru projekta “Daj(e) se na znanje – bolje obrazovanje Roma” koji je podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još