Uklanjanje deponije u Gusarama

 Uklanjanje deponije u Gusarama

Radnici Komunalnog preduzeća su otpočeli radove na uklanjanju i čišćenju platoa u neposredoj blizini stadiona u Gusarama.U proteklom periodu, nesavjesni građani su odlagali razne vrste otpada što je dovelo do stvaranja nelegalne deponije, objavio je Portal Radio Petnjica.“Komunalno uklanja građevinski otpad koji je odložen od strane mještana a ujedno se isti taj otpad koristi za saniranje klizišta na lokalnim putnim pravcima”, istakao je Radio Petnjica.Paralelno sa ovim radovima, izvode se radovi i na nasipanju bankina duž lokalnog putnog pravca Gusare – Lješnica, zaključio je portal.

Espona

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još