Ugovore traži više od 200 asistenata u nastavi

 Ugovore traži više od 200 asistenata u nastavi

Više od 200 asistenata koji pomažu u nastavi djeci sa smetnjama u razvoju zatražilo je od Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i medija da dugoročno riješi njihov radno-pravni status na osnovu čega bi sa njima bilo moguće zaključivanje ugovora o radu na neodređeno, piše Dan.

dopisu ističu da je u poslednjih nekoliko godina u Crnoj Gori na poslovima asistenata angažovano oko 320 osoba i taj broj se, kako tvrde, ne mijenja.Asistenti ukazuju da se s druge strane povećava broj djece kojoj je potrebna njihova pomoć.Asistenti u nastavi već godinu i po traže da im se omogući sigurno zaposlenje, jer se dešava da dio školske godine ne rade, ili nemaju ugovor na određeno.“Postojeći Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama predviđa da se sa asistentima potpisuju ugovori na određeno vrijeme samo za vrijeme trajanja nastave u školama i predškolskim ustanovama. Asistenti smatraju da to treba promijeniti i da se sa njima može zasnivati radni odnos na neodređeno vrijeme, s obzirom na to da se radi o radnim mjestima koja su sistematizovana i za kojima postoji trajna potreba. Kako Zakon o radu propisuje Ugovor o radu na određeno vrijeme samo kao izuzetak i ograničava uslove kada se može zaključiti, ali i vrijeme na koje se može zaključivati u kontinuitetu, asistenti mole ministarstvo da razmotri njihovu molbu, da bi njihova prava bila izjednačena sa ostalim zaposlenim u vaspitno-obrazovnim ustanovama, ali i drugim osobama u radnom odnosuu Crnoj Gori”, ističu u dopisu.Ovim izmjenama, kako objašnjavaju u dopisu koji je potpisalo 212 asistenata, ne bi bili u nepovoljnom položaju u odnosu na ostale zaposlene u vaspitno-obrazovnim ustanovama.Isti dopis je dostavljen i Sindikatu prosvjete, kao i bivšem ministru prosvjete Damiru Šehoviću koji sada obavlja funkciju predsjednika skupštinskog Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport.Asistenti su i ranije tražili promjenu radno-pravnog statusa, ali im je iz Ministarstva prosvjete saopštavano da su njihovi zahtjevi nemogući i nelogični.Iz Udruženja „Naše sunce” ističu da i dalje nemaju dovoljan broj asistenata u nastavi u školama.“Prema riječima roditelja, samo tokom dva časa učenici sa smetnjama imaju podršku asistenata u nastavi, odnosno na tri učenika raposređen je jedan asistent. Po poslednjim informacijama, Ministarstvo prosvjete ne namjerava da mjesta asistenata u nastavi za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama, među kojima dio njih taj posao obavlja punih sedam godina, riješi ugovorima na neodređeno vrijeme”, navode iz te NVO.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još