U uslovima pandemije osobe sa invaliditetom zaslužuju još više pažnje

 U uslovima pandemije osobe sa invaliditetom zaslužuju  još više pažnje

Osobe sa invaliditetom svakodnevno se suočavaju sa brojnim preprekama i barijerama, koje otežavaju  njihovo uključivanje u društvene tokove. Svjetski dan osoba sa invaliditetom 3. decembar ima  za cilj da unaprijedi i omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu ove ranjive kategorije. Iako su promjene na tom polju vidljive, osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori  nalaze se na marginama društva.

 I pored toga što brojne organizacije pozivaju na uključivanje osoba sa invaliditetom u normalne životne tokove, nejednake mogućnosti sprečavaju njihovo puno uključivanje u obrazovne procese i prisustvo na tržištu rada. U prilog tome govore i podaci Zavoda za zapošljavanje.

„ Na evidenciji PJ Berane-Biro rada Berane prijavljeno je 2 624 lica koja imaju status lica sa invaliditetom, od toga  2 511 lica koja imaju utvrđen procenat invaliditeta, 36 lica koja pripadaju kategorisanoj omladini i 77 lica koja imaju status invalidi rada“,kazala je za Portal Berane načelnica PJ Berane Nataša Mijović.

Ona je dodala da  Zavod za zapošljavanje sprovodi određene programe zapošljavanja lica sa invaliditetom kao što su Grant šeme i programi obuka za određena zanimanja za  ova lica  koje sprovode licencirani izvođači za sprovođenje programa profesionalne rehabilitacije a sve u cilju pružanja pomoći invalidnim licima u procesu zapošljavanja.

„ Invalidna lica koja pripadaju kategoriji invalida rada imaju zakonski određenu novčanu naknadu koju ostvaruju preko Fonda PIO. Zakonska obaveza je da su prijavljeni na evidenciju Biroa rada dok ne dodje do promjena u njihovom statusu, odnosno sticanja nekog drugog prava. Lica koja pripadaju kategorisanoj omladini imaju Zakonom određeno pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, dok lica koja imaju status invalidnog lica koji je određen na osnovu utvrđenog procenta invaliditeta prema Komisiji Zavoda za utvrđivanje procenta invaliditeta, imaju pravo na novčanu nakandu za vrijeme nezaposlenosti ukoliko su to pravo ostvarivali po starom Zakonu o zapošljavanju koji je bio na snazi do 30.04.2019. godine.Lica koja su ostvarila status invalidnog lica po osnovu procenta invaliditeta po novom Zakonu o posredovanju nemaju pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti. Visina iznosa novčane naknade je 88,80 eura bez obzira na visinu ostvarenog procenta invaliditeta kod određenog lica , naknada se isplaćuje mjesečno i pravo na ostvarivanje novčane naknade teče sve do onog momenta dok ne dođe do ponovnog zaposlenja, odnosno promjene statusa nezaposlenog lica -zaposlenje, penzija, smrt lica ili neispunjavanja obaveza nezaposlenog lica prema Birou rada – neredovnog javljanja, davanja netačnih informacija, odbijanje učešća u programima“, dodaje Mijović.

Ilustracija: pixabay

Situacija sa virusom Covid 19 učinila je da, ionako teško, stanje osoba sa invaliditetom bude još teže. Zato će se ovogodišnja kampanja, čiji je učesnik  Caritas Crne Gore, održati pod sloganom „Zaštitimo osobe sa invaliditetom tokom pandemije Covid-19“. Iz te organizacije ističu da su potrebe osoba sa invaliditetom danas veće u odnosu na potrebe drugih ljudi.

 „Davanje prioriteta potrebama osoba sa invaliditetom nikada nije bilo važnije nego sada. Ova kampanja naglašava važnost zaštite osoba sa invaliditetom tokom perioda pandemije. Osobama sa invaliditetom, koje predstavljaju ranjivu grupu, u ovoj vanrednoj situaciji potrebna je pomoć njihovih komšija, prijatelja, članova porodice, zdravstvenih radnika i javnih zvaničnika „ saopšteno je iz te organizacije.

Direktor NVO „ INVICTUS“ Sreten Lekić ukazao je na činjenicu da težak život osoba sa invaliditetom u doba pandemije koronavirusa postaje još teži i komplikovaniji. On je naglasio da ta organizacija ove godine nije u mogućnosti da organizuje neki događaj, kao što je to činila godinama unazad, zbog epidemiološke situacije.
„ Iskoristiću priliku da osobama sa invaliditetom čestitam njihov dan i poželim  im da iz voe teške situacije izađemo jači. Da bi društvo zaista napredovalo  upućujemo apel , državnim institucijama, NVO sektorui sammim građanima da zajedničkim snagama nađemo snage i sačuvamo mentalno zdravlje i da život osoba sa invaliditetom učinimo sadržajnijim i prijatnijim“, poručio je Lekić.

Na kraju podsjećamo da prema procjenama preko milijardu ljudi na svijetu živi sa nekim oblikom invaliditeta, s naša je obaveza da im život učinimo lakšim i pomognemo da budu ravnopravni članovi društva.

Avatar

Violeta Jašović

Pročitajte još