U pet seoskih škola 24 učenika

 U pet seoskih škola 24 učenika

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti sačinio je informaciju koja ukazuje da se broj učenika u seoskim školama na području opštine Berane drastično smanjuje iz godine u godinu. U pet osnovnih škola koje se nalaze u mjesnim centrima Polica, Donja Ržanica, Lubnice, Štitari i Šekular, kojima gravitira dvadesetak sela, prošle godine nastavu je pohađalo svega 298 učenika. Škola na Polici brojala je 98 đaka, a škola u Donjoj Ržanici 91. U klupama škole u Štitarima bilo je 38 učenika, u Šekularu 37, a u Lubnicama 34. U ovim školama sa svim područnim odjeljenjima prošle godine našla su se svega 24 đaka prvaka. Ako se pogledaju uporedni podaci, može se jasno vidjeti da je broj učenika u ovim obrazovnim ustanovama desetak puta manji u odnosu na period koji se odnosi na drugu polovinu prošlog vijeka.

Prema mišljenju potpredsjednika Skupštine opštine, profesora Gorana Kikovića, više je faktora koji su uzrokovali drastično smanjenje broja učenika. On je kazao da se radi o složenoj problematici koja zaslužuje ozbiljne stručne analize.

„Zbog niza otežavajućih okolnosti i nebrige države prema ruralnim područjima, naša sela su suočena sa drastičnim iseljavanjem lokalnog stanovništva. Ta iseljavanja smo imali i u nekim ranijim periodima, ali smo imali i brojne poridice sa dosta djece, tako da ta migraciona kretanja nijesu bitno uticala na broj stanovnika, jer je imao ko i da ode, ali i ko da ostane. Sad su se vremena promijenila, jer se u našim porodicama rađa sve manje djece. Sjeverni region znatno zaostaje za centralnim i južnim, pa se nije čuditi što iz godine u godinu imamo sve manje učenika u osnovnim školama. To nam govori da je neophodno uraditi stručne analize i dugoročnu strategiju na osnovu koje bi se, uz primjenu stimulativnih mjera za mlade bračne parove, pokušali zaustaviti ovako negativni trendovi“, navodi Kiković koji smatra da podaci o tako malom broju prvaka u školama izazivaju strah za budućnost beranskih sela.

“ To što tako mali broj prvaka pohađa naše škole je jeziv podatak, koji kod svakog razumnog čovjeka izaziva strah za naše sjutra. Žalosno je i to što se danas pojedini mladi ljudi u našim selima umjesto punim ambarima i torovima, hvale socijalama“, kaže Kiković.

Izvor: Dan

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još