U Ministarstvu vanjskih poslova 20 službenika iz drugih resora

 U Ministarstvu vanjskih poslova 20 službenika iz drugih resora

U Ministarstvu vanjskih poslova od ukupnog broja sistematizovanih radnih mjesta, zaposlena su 252 izvršioca, od čega su 33 lica zaposlena na određeno vrijeme. To se navodi u Informaciji o jačanju kapaciteta u Ministarstvu vanjskih poslova, koju je Vlada usvojila na poslednjoj sjednici, piše Dan.

Ministarstvu vanjskih poslova 20 službenika iz drugih resoraU Ministarstvu vanjskih poslova od ukupnog broja sistematizovanih radnih mjesta, zaposlena su 252 izvršioca, od čega su 33 lica zaposlena na određeno vrijeme. To se navodi u Informaciji o jačanju kapaciteta u Ministarstvu vanjskih poslova, koju je Vlada usvojila na poslednjoj sjednici, piše Dan.

Na osnovu ugovora o djelu, kako je kazano, angažovana su četiri lica.“U skladu sa Zakonom o vanjskim poslovima (član 53) u ministarstvu rade i lica koja su osnovom sporazuma sa drugim državnim organima određena da na određeno vrijeme vrše stručne poslove u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Na dan 10. decembar 2020. godine ukupano je zaključeno 20 sporazuma. Za ukazati je da je za vršenje administrativno-tehničkih poslova u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore u inostranstvu jedno lice zaposleno u ministarstvu (za zvanje samostalni referent), dok ostalih 79 sistematizovanih radnih mjesta nijesu popunjena u skladu sa Zakonom o vanjskim poslovima, već su na tim poslovima angažovana lica u statusu lokalnog osoblja, u skladu sa aktima ministarstva i propisima države prijema”, navodi se u tekstu dokumenta Vlade.Četiri javna konkursa su, kako se precizira, započeta i okončana prije 30. avgusta 2020. godine, donošenjem rješenja Vlade o postavljanju.Jedan javni konkurs započet je i okončan poslije navedenog datuma.“Od 19 internih, odnosno javnih oglasa 18 je objavljeno, jedan oglas nije objavljivan i to za direktora Direkcije u Generalnom direktoratu za međunarodno-pravne poslove. Oglasi su objavljeni preko Uprave za kadrove tokom avgusta ili poslije 1. septembra 2020. godine. Zaključno sa 10. decembrom 2020. godine donijeto je rješenje o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme za devet službenika, ova lica su bila u radnom odnosu na određeno vrijeme ili su bila angažovana na osnovu ugovora o djelu navedeno je u dokumentu MVP”, koje predvodi ministar Đorđe Radulović.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još