Tržište osiguranja stabilno, zadovoljavajući pokazatelji poslovanja

 Tržište osiguranja stabilno, zadovoljavajući pokazatelji poslovanja

Foto: iStock

Poslovanje crnogorskih društava za osiguranje u trećem kvartalu ove godine bilo je likvidno, solventno i profitabilno, pokazala je redovna kvartalna posredna kontrola poslovanja društava za osiguranje.

– Sva društva za osiguranje su obezbijedila pokriće bruto tehničkih rezervi oblicima imovine koji su propisani Zakonom o osiguranju i Pravilnikom o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi društava za osiguranje. Ažurnost u rješavanju i isplati šteta društava za osiguranje je ostvarila rast u odnosu na vrijednost ovog pokazatelja tokom prvog i drugog kvartala 2020. godine – saopšteno je na sjednici Savjeta Agencije za nadzor osiguranja kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, Uroš Andrijašević.

Saopšteno je da su sva društva za osiguranje na dan 30. septembra bila likvidna i kapitalno adekvatna, uz trend rasta pokazatelja solventnosti u odnosu na kraj 2019. godine.

– Na navedeno su uticale stroge preporuke Agencije društvima za osiguranje da privremeno ne raspodjeljuju dobit akcionarima u obliku dividende i da privremeno ne isplaćuju dividende akcionarima po osnovu već donešenih odluka o raspodjeli dobiti, osim isplate u obliku akcija, a sve sa ciljem ublažavanja negativnih posljedica epidemije zarazne bolesti COVID-19 na tržište osiguranja – stoji u saopštenju.

Posmatrano za period januar–septembar 2020. godine sva društva za osiguranje su poslovala sa dobitkom.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još