Tmušić: Nekorektno ponašanje lokalne uprave prema NVO sektoru

 Tmušić: Nekorektno ponašanje lokalne uprave prema NVO sektoru

Foto: Centar kreativnih vještina

„Današnja zakazana Javna rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu Opštine Berane za 2021.godinu, odložena je na krajnje neprimjeran i nekorektan način od strane sekretara Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj Bojana Radoševića“, smatra Hadži Miki Tmušić iz NVO Centar kreativnih vještina.

On dodaje da je Javna rasprava koja je bila zakazana u 12h, otkazana u vrijeme kada je trebala da počne što je, po mišljenju Tmušića, kranje neprofesionalno i nekorektno.

„Predstavnici NVO sektora su o otkazivanju Javne rasprave saznali u hodniku Opštine Berane, gdje nam je Sekretar za finasije i ekonomski razvoj to saopštio, naglašavajući da ne može da se održi iz tehnickih razloga.

Pomenuti način ponašanja prema NVO sektoru, smatramo krajnje ponižavajućim i nekorektnim, jer je danas bilo dosta predstavnika nevladinog sektora koji su htjeli da prisustvuju Javnoj raspravi i na taj način daju svoj doprinos. Oni su prilagodili svoje poslovne i privatne obaveze da bi prisustvovali istoj a onda im neko minut pred sam početak rasprave kaže da je ista odložena, iako o tome nije bilo nikakvog Obavještenja na zvanicnom sajtu Opštine.

Tokom usmenog obrazloženja sekretara, rečeno nam je da se nisu stekli tehnički uslovi za održavanje rasprave a to znači da nema slobodne prostorije u zgradi Opštine, kako zbog njene trenutne rekonstrukcije tako i zbog drugih sastanaka koji su u toku.

Prisutni predstavnici NVO sektora su predložili alternativu za održavanje Javne rasprave u neku od brojnih prostorija u Sportskom centru Berane kao i u Centru za kulturu, što Radošević nije prihvatio, već je najavio održavanje Javne rasprave za iduću nedelju kada se za to steknu uslovi, ali i ostavio mogućnost da predstavnici NVO sektora svoje primjedbe dostave i elektronskim putem.

Postavlja se pitanje da li ovo znači da se Opština Berane polako ali sigurno zalaže za ukidanje finasijskih sredstava namijenjenih NVO sektoru, obzirom da budžetom za narednu godinu ta sredstva iznose svega 7.000 hiljada evra?

Sredstva namijenjena NVO sektoru, u poslednje dvije godine konstantno se umanjuju, pa je sa 32.000 evra koliko je bilo namijenjeno NVO sektoru u 2019.godini, taj iznos umanjen na 17.000 evra u tekućoj godini, dok su sredstva namijenjena NVO sektoru za iduću godinu planirana u simboličnom iznosu od 7.000 evra.

Pitamo lokalnu upravu da li ovo znači da se NVO sektor prepušta sam sebi i samim tim dovodi u pitanje opstanak istog u našoj opštini. Ako pojedini „moćnici“ u lokalnoj upravi smatraju da NVO sektor ne radi adekvatno i u korist lokalne zajednice, neka traži od svih organizacija konkretne rezultate o aktivnostima koje sprovode i na taj način svi zajedno izvršimo selekciju onih organizacija koje aktivno rade od onih koje koriste ovaj sektor za ličnu dobit a ne na korist opštine i njenih građana.

Na kraju, nadamo se da će Opština Berane uvidjeti značaj i korist NVO sektora i da će promjeniti iznos sredstva koji za NVO sektor sa planiranih 7.000 evra na nekadašnji  iznos od 32.000 evra koliko NVO sektoru realno i pripada“, zaključuje Tmušić.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još