Stojanović:“ 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ sa akcentom na zaštitne mjere

 Stojanović:“ 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ sa akcentom na zaštitne mjere

Foto: SOS telefon

NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja je aktivnošću u glavnoj gradskoj ulici obilježila Medjunarodnu kampanju ,,16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama’’.Gradjanima i građankama Berana je podijeljen informativno edukativni materijal o mogućnostima zaštite sa akcentom na zaštitne mjere.

Foto:SOS telefon

,,Zakon o zaštiti od nasilja u porodici predviđa pet zaštitnih mjera čije izricanje mogu tražiti stranka u postupku,njen zastupnik,policija,tužilaštvo,institucije iz oblasti socijalne
zaštite.Prva zaštitna mjera je udaljenje iz stana ili drugog prostora za stanovanje,zatim zabrana približavanja,zabrana uznemiravanja i uhodjenja,obavezno liječenje od zavisnosti,obavezan psihosocijalnitretman.Generalno se problematika nasilja nad ženama/nasilja u porodici minimalizuje u društvu, a kada se dese teži oblici, ovih dana u
Beranama je suprug ubio suprugu i majku njihovih troje djece, gradjanstvo odreaguje ali to nije dovoljno jer moramo svakog dana doprinositi borbi protiv svih vidova nasilja. Žrtve nasilja želimo da ohrabrimo da prijave nasilje ,da im pružimo podršku kroz servise koje pružamo uključujući pratnju povjerljivog lica kroz institucije sistema,a instutucije da pozovemo da snažnije i efikasnije djeluju kada je nasilje u porodici/nasilje nad ženama u pitanju.Nasilje nad ženama je najteži i najčešći oblik kršenja ljudskih prava i mi moramo reći NE nasilju nad ženama“, kaže Olja Stojanović aktivistkinja u borbi za ženska prava.

Foto: SOS telefon


Ovim projektom data je podrška i ženskom preduzetništvu jer je u partnerstvu sa Imam ideju uradjeno nešto materijala za obilježavanje kampanje.Imam ideju je prijmer uspješnog ženskog aktivizma u oblasti zanatskih djelalatnosti,jer već par godina uljepšavaju brojne
dogadjaje na sjeveru Crne Gore.Na ovaj način imali smo potrebu i da pokažemo da ženski rad treba vrednovati.

Kampanju je ove godine SOS obilježio u okviru projekata koji se realizuju u saradnji sa Ministrastvom rada i socijalnog staranja i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još