Stijović o Abu Dabi fondu: Tranšu milionskog iznosa potpisivao Simović, otvaran i specijalni račun

 Stijović o Abu Dabi fondu: Tranšu milionskog iznosa potpisivao Simović, otvaran i specijalni račun

Ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović kazao je na današnjoj konferencii da je mnogo nelogičnosti u vezi sa Abu Dabi fondom i da su sve podatke koje su prikupili predali SDT-u.

„Sva dokumentacija je skinuta s oznake interno i može da se prikaže“, kazao je Stijović. Kazao je da je njegovom timu trebalo deset dana trebalo da sakupe svu dokumentaciju, prikupe izjave i skinu oznake tajnosti sa dokumenata.“Ne znam zašto je tužilaštvu trebalo za to dvije godine. Sva dokumentacija će biti dostupna javnosti jer smo se mi kao Vlada obavezali na transparentnost u radu“, dodao je Stijović. Fond uplaćivao novac preko specijalnog računa, izbjegnut sistem državnih plaćanja Stijović je kazao da je jako interesantno da je jednu od tranši milionskog iznosa potpisivao bivši ministar poljoprivrede Milutin Simović, a da je prenos novca izvršen preko specijalnog računa. „Pored činjenice da iz ugovora sa Abu Dabi fondom proizilazi da je IRF zajmoprimac čija je obaveza prema ugovoru da obavlja bankarske poslove za potrebe realizacije ovog projekta i da jedino IRF može povlačiti novčana sredstva, prema zapisniku o primopredaji dokumentacije u vezi sa realizacijom ADMAS projeta 13.11.2017. godine ukupan iznos povučenih sredstava je 29,6 miliona dolara u dvije tranše. Prva je u iznosu od 15 miliona dolara, druga od 14, 6 miliona. Karakteristično je da je potpisana od strane Milutina Simovića i prenos izvršen preko specijalnog računa“, kazao je Stijović. Ministar je kazao da posjeduju pismo koje Simović upućuje Al Hereri da se uplaćuje na specijalni račun.“Ovdje su i podaci o specijalnom računu otvorenom kod Prve banke, van sistema državnih finansija. Imamo i dokument kojim se direktor IRF Zoran Vukčević obraća Petru Ivanoviću i dokument koji potvrđuje da se radi o djelatnostima van nadležnosti Ministarstva. Tu je i sljedeće obraćanje kojim se direktno pojazuje da tadašnji ministar Petar Ivanović daje nalog Prvoj banci za prenos sredstava sa posebnog računa Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja kompaniji Agro Carine“, dodao je on. Stiović kaže da se račun svugdje u korespondenciji naziva posebni ili specijalni račun.“Ovdje imate i zahtjev Nataši Martinović iz Prve banke za prenos sredstava u iznosu od 2,5 miliona dolara koji potpisuje Petar Ivanović. Tu se kaže „Ovim putem vas obavještavam da je kompanija Agro Carine ispunila uslove po javnom pozivu za kreditiranje razvojnih projekata u poljoprivredi i stekla uslove za povlačenje sredstava. Shodno navedenom potrebno je da izvršite prenos sredstava u iznosu od 2,5 miliona dolara sa posebnog računa Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja na račun komanije AgroCarine kod Prve banke shodno instrukcijama u prilogu“. Stijović je kazao da su pribavili podatke od Ministarstva finasija o proceduri otvaranja specijalnih računa budžetskih izvršilaca.“U prilogu dostavljamo i mejl komunikaciju sa predstavnicima tog ministarstva. Iz iste komunikacije nesporno je da Ministarstvo finansija nije otvorilo ovaj specijalni račun, nema ga u njihovom sistemu. Posebno interesantno je da je Abu Dabi fond direktno uplaćivao sredstva na ovaj račun i na taj način izbjegnut je kompletan sistem državnih plaćanja. Izbjegnut trezor, Ministarstvo finansija i procedura u Ministarstvu poljoprivrede“, naveo je on. Stijović je kazao da trenutno nemaji informaciju ko je otvorio račun i ko su opunomoćena lica koja mogu da raspolažu računom.“Uputili smo zahtjev Prvoj banci da dobijemo te podatke. mamo dokumentaciju iz koje se vidi da se sredstva koriste i da Simović daje ovlašćenja za povlačenje sredstava i ovlašćenja za zaključivanje ugovora o hipoteci i zalogu generalnom direktoru direktorata za plaćenje u Ministarstvu ruralnog razvoja Blagoti Raduloviću. To je takođe dokaz da Ministarstvo radi izvan svojih ovlašćenja“, kazao je on.Stijović je kazao da iz dokumentacije koju posjeduju, naročito izjašnjenja zaposlenih i posebne jedinice policije jasno je da inostranstvo kao organ nije preduzelo poslove niti posjedovalo tim za realizaciju ovog projekta.“Kompletna procedura sprovođena od strane užeg kruga lica iz kabineta bivših ministara, posebno ukazujemo na zapisnik o primopredaji dokumentacije od 13. 11. 2017. u vezi Admas projekta, jasno se vidi da ni u jednom slučaju ne postoje odobrenja odjeljenja za odobravanje kredita, ne postoje odluke odbora za zajam. To nas navodi na zaključak da nije postojao nikakav odbor koji je vršio ocjenu osnovanosti zahtjeva već su ugovori zaključivani proizvoljno. Imamo i komunikaciju između Zorana Vukčevića i tadašnjeg sekretara u Ministarstvu Nemanje Katnića, gdje IRF zahtijeva dokumentaciju od Ministarstva, dostavlja dokumenta iz kompanije i nadaju se da će zajednički uspješno realizovati aktivnosti“, kazao je ministar.Petar Ivanović bio u ulozi svjedoka, a nije bio ni ugovorna strana Stiović je podsjetio da je od 13. februara 2015. godine IRF zaključio sa Abu Dabi fondom ugovor u iznosu od 50 miliona dolara.“Dana 4. juna 2015. godine kao ugovorna strana stekao je pravo da povlači sredstva kredita koja su potrebna i obavezao se da sredstva kredita koristi isključivo u finansiranju razumnih troškova robe i usluga potrebnih za realizaciju projekta i otplate kredita“, istakao je Stijović.Ministar je takođe podsjetio da je ispred IRF ugovor potpisao Zoran Vukčević predsjednik borda direktora i Abu Dabi fond.“Tadašnji ministar Petar Ivanović nalazio se u ulozi svjedoka, a ni bio ugovorna strana. Sporno je – mamo prevod ugovora o kreditu gdje se kao potpisnik pojavljuje Radoje Žugić bivši ministar finansija. Takođe, ugovor u zajmu – kao potpisnik je Žugić. Znači da prevodi ugovora nisu istovjetni prevodima iz originala jer se kao potpisnik pojavljuje i tadašnji ministar finansija“, kazao je Stijović. Stijović je kazao da je ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja prepoznato kao korisnik kredita iako mu nije data ni najmanja mogućnost da ima neposrredan odnos sa fondom, što je i van ovlaštenja.“Ministarstvo kao državni organi, u skladu sa Zakonom o državnoj upravi nemaju svojstvo pravnog lica već samo obavljaju poslove uokviru nadležnosti koje su im u okviru relevantnih potpisa određene. Polazeći od toga Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja nije mogao zaključivati pravne poslove jer za to nema zakonskog ovlašćenja a da tek ne govorimo o povjeravanju poslova koje nema u svojoj nadležnosti. To je razlog što je ministarstvo obavljalo bankarske poslove za koje nema nadležnost“, poručio je ministar.Stijović je kazao da nakon zaključenja osnovnog ugovora Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvvoja u potpunosti preuzima sprovođenje projekta.“Osnov ovakvog postupanja temelje na operativnom priručniku u potpunosti suprotnom ugovorima u kojima se Ministarstvu daju dodatna ovlašćenja suprotna zakonu“, istakao je on.Tako je, kako kaže Stijović, iako suprotno ovlašćenjima Ministarstvo zaključilo 12 ugovora o kreditu iako se konstantno baratalo o ciframa od devet ugovora.“Dva ugovora su zaključena iako nisu još uvijek isplaćena i jedan zaključen od strane IRF pa smo u saradnji sa IRF dobili podatke o tome, i jedan ugovor koji je odbijen. Radilo se o Plantažama koje su tražile pomoć i jedino su one odbijene“, dodao je on.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još