Sportom do jednakih šansi

 Sportom do jednakih šansi

Polaznici Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju bili su juče dio aktivnosti koju je organizovala NVO Glasnici nade ,,Škola sporta”. „

Sportska inkluzija sa ciljem promocije zdravih stilova života zamišljena je kao dio inkluzivnog alata u kojem su svi jednaki. Kroz ovu aktivnost želimo da doprinesemo promociji sporta osoba sa smetnjama i teškocama u razvoju kao i podizanju svijesti relevantnih aktera o značaju obezbjeđivanja uslova za aktivno bavljenje sportom  i stvaranje dostupnosti sportskih objekata“, kazala je direktorica NVO Branka Tomašević.

Foto: Vjesnici nade

„Da bi djeca i omladina sa teškoćama u razvoju bila vise uključena u svijet oko njih i da bi dobili mjesto koje zaslužuju, važno je obrazovati ljude i povećati njihovu svijest o problemima sa kojima se ova djeca suočavaju. U isto vrijeme, sport je jedan od načina kako srušiti prepreke. Sport i sportske aktivnosti doprinose većem stepenu socijalizacije kao i samopoštovanja“ istakla je Tomašević.

Tamara Babović iz škole sporta Iva pomogla je da se kroz fizičku aktivnost i zabavu ukaže na jednakost i život bez predrasuda.

Predstavnici ove nevladine organizacije  su mališanima Dnevnog centra poklonili lopte I didakticki materijal.

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekata ,,Moje pravo-moja budućnost” koji je  finansijski podržan od strane opštine Berane.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još