Slijede upozorenja opštinama koje nijesu izmijenile odluke

 Slijede upozorenja opštinama koje nijesu izmijenile odluke

Lokalne uprave su dužne da se usklade sa izmjenama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Ukoliko neka opština ne donese propise, nadležno ministarstvo treba da upozori predsjednika i skupštinu opštine da u roku od 30 dana to uradi. U suprotnom, propis će donijeti Vlada u roku od 60 dana od dana isteka roka iz upozorenja.

Lokalne uprave su dužne da se usklade sa izmjenama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekataSlijede upozorenja opštinama koje nijesu izmijenile odlukeUkoliko neka opština ne donese propise, nadležno ministarstvo treba da upozori predsjednika i skupštinu opštine da u roku od 30 dana to uradi. U suprotnom, propis će donijeti Vlada u roku od 60 dana od dana isteka roka iz upozorenjaDivlja gradnja 1511 2019 Dragan Mijatovic (7).JPGFoto: Pobjeda/D. MijatovićIlustracijaMira Popović MilovićAutor:Mira Popović MilovićObjavljeno: 07.12.2020. 07:05Dodaj komentarPrije 20 dana, tačnije 14. novembra istekao je rok opštinama da izmijene pet odluka kojima bi svoje propise usaglasile sa izmjenama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Sve koje to nijesu uradile dobiće upozorenje da završe posao što prije.U Zajednici opština Pobjedi je rečeno da istekom ovog roka ne prestaje obaveza opština da donesu izmjene odluka o naknadi za urbanu sanaciju, o naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte, o alternativnom smještaju, o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i o lokalnim objektima od opšteg interesa.Iz Zajednice su kazali da nemaju mandat da vrše nadzor nad radom svojih članica, ali da iz redovne komunikacije sa opštinama imaju informaciju da aktivno rade na pripremi odluka.Rok– Zakonski rok nije prekluzivan, što znači da istekom ne prestaje pravo i obaveza opština da izvrši izmjene i dopune, odnosno donesu nove odluke. Takođe, Zakonom je propisano, a imajući u vidu da Vlada daje saglasnost na prijedloge odluka (osim za Odluku o lokalnim objektima od opšteg interesa), da ako opštine ne donesu propise u ostavljenom roku, da nadležno ministarstvo treba da upozori predsjednika i skupštinu opštine da u roku od 30 dana od dana upozorenja donese propis. U suprotnom, propis će donijeti Vlada u roku od 60 dana od dana isteka roka iz upozorenja. Ako propis donese Vlada, on će se primjenjivati do donošenja propisa od strane opštine – objasnio je generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić.Zajednica je, dodaje on, da bi pomogla opštinama da donesu, odnosno usaglase svoje propise sa izmjenama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, pripremila modele svih odluka i dostavila ih opštinama na korišćenje.Bojadžić objašnjava da je više okolnosti koje su na određeni način usporavale donošenje ovih odluka.– Rok je počeo da teče sredinom avgusta – u vrijeme kolektivnih odmora, kada zbog principa transparentnosti nije uputno sprovoditi javne rasprave, jer u tom periodu građani često ne borave u mjestu prebivališta. Rok je počeo da teče u periodu zdravstvene krize koja je uticala na smanjenu operativnost opštinskih službi zbog samoizolacije ili obolijevanja lokalnih službenika. U jednom broju opština bile su u toku predizborne aktivnosti i postizborno konstituisanje organa lokalne vlasti. Takođe isti organ, odnosno službenici morali su da pripreme šest propisa, za koje je obavezno sprovođenje javne rasprave, potom utvrđivanje prijedloga odluke, pribavljanje saglasnosti Vlade – objašnjava on.Nakon dobijanja saglasnosti Vlade, potreban je i protok vremena od sazivanja skupštine do njenog održavanja, kako bi se odbornici upoznali sa materijalima koji su na predloženom dnevnom redu.OdlukeJedna od odluka je i o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.– Da bi stimulisale lokalni ekonomski razvoj i podsticale zapošljavanje, opštine su donijele odluku po osnovu ovlašćenja iz člana 66 prethodnog Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, kojom su utvrdile olakšice za investicije ove vrste. U međuvremenu, Ustavni sud je član 66 stav 3 Zakona o uređenju prostora i izgadnji objekata, koji je bio osnova opštinama da odlukama propišu pomenute olakšice, stavio van snage iz razloga što tim stavom nijesu precizirani kriterijumi na osnovu kojih opština može da koristi dato ovlašćenje. Ova okolnost je umnogome dovela u pitanje planirane investicije po opštinama, pa je na prijedlog iz više opština, Zajednica opština pokrenula Inicijativu za izmjene i dopune Zakona, kako bi se popunila pravna praznina nastala donošenjem predmetne odluke Ustavnog suda – pojašnjava Bojadžić.Potom je izmijenjen član 239 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, kojim su precizirane vrste objekata za koje opština može da propiše umanjenja kao i maksimalni procenat tog smanjenja.– Na osnovu ovih ovlašćenja, opštine su donijele ili su u postupku donošenja novih odluka, kojima se utvrđuju olakšice za investitore koji ulažu u projekte važne za lokalni ekonomski razvoj– objasnio je on.U Odluci o urbanoj sanaciji ključna izmjena je promjena naziva naknade – do sada se zvala naknada za komunalno opremanje za bespravne objekte.Bojadžić je objasnio da je zbog pomenute odluke Ustavnog suda ostala pravna praznina, pa su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata precizirane vrste objekata za koje opština može da propiše umanjenja i maksimalni procenti umanjenja koje opština može da propiše.– Dodatno je propisana obaveza opštine da u ovoj odluci utvrdi rokove obezbjeđivanja komunalne infrastrukture od strane jedinice lokalne samouprave vlasnicima objekata koji su izmirili cjelokupni iznos naknade za urbanu sanaciju – pojasnio je on.Kada je u pitanju odluka o alternativnom smještaju zakon nije mijenjan – u prelaznim odredbama je utvrđen dodatni rok za donošenje ovog opštinskog propisa, uz mogućnost Vlade da ga donese.– Iako nije eksplicitno propisana obaveza izmjena i dopuna Odluke o pomoćnim objektima, zbog izmjene osnovnih odredbi kojima se definiše vrste pomoćnih objekata (uključujući i foto-naponski panele snage do 10 kW, na krovu osnovnog, odnosno drugog pomoćnog objekta), kao i zbog izmjena i dopuna Zakona o energetici, koji su omogućili proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, postoji potreba izmjena i ove odluke – kaže Bojadžić.Na spisku je i Odluka o lokalnim objektima od opšteg ineresa.– Izmjenama i dopunama Zakona, u ove objekte utvrđeni su i oni privrednog razvoja. Propisano je da inspekcijski nadzor nad sprovođenjem opštinskih odluka vrši Ministarstvo – ističe Bojadžić.Naknada za korišćenje prostoraMeđu odlukama koje moraju da usklade opštine je i Odluka o naknadi za korišćenje prostora.– Izmjenama Zakona precizirano je da je obveznik ove naknade svaki vlasnik bespravnog objekta koji nije predao zahtjev za legalizaciju, odnosno kojem je odbijen zahtjev za legalizaciju jer ne ispunjava zakonske uslove, kao i obaveza organu lokalne uprave da rješenjem utvrdi prestanak obaveze plaćanja za vlasnike koji su predali zahtjev za legalizaciju (ako objekat bude legalizovan). Takođe, ukinuta je obaveza dvostrukog opterećivanja za vlasnika bespravnog objekta, koji je evidentiran na orto-foto snimku, a koji je izgrađen u skladu sa važećim planskim dokumentom donesenim do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno u roku iz člana 217 ovog zakona, za koji nije podnijet zahtjev za legalizaciju u roku iz člana 235 ovog zakona – pojasnio je Bojadžić.On naglašava da nije oročeno podnošenje zahtjeva za legalizaciju za objekte koji se nalaze na orto-foto snimku.– Tako da svaki vlasnik čiji objekat se nalazi na orto-foto snimku može u svakom momentu podnijeti zahtjev za legalizaciju i na taj način osloboditi se plaćanja ove naknade – kaže generalni sekretar Zajednice opština.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još