Sjednica SO Berane zakazana po hitnom postupku u ponedeljak

 Sjednica SO Berane zakazana po hitnom postupku u ponedeljak

Sjednica Skupštine opštine Berane po hitnom postupku sazvana je za ponedjeljak, 22. mart, i biće održana u sali Centra za kulturu, sa početkom u 13 časova.Na dnevnom se našla samo jedna tačka – Predlog Odluke o davanju ovlašćenja potpredsjedniku Opštine.U pomenutom Predlogu Odluke stoji „ovlašćuje se potpredsjednik Opštine, Marko Lalević, da vrši funkciju predsjednika Opštine do izbora novog predsjednika Opštine u skladu sa zakonom“.Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u ”Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi”.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još