Setovi otvorenih podatka na novom sajtu Skupštine Crne Gore

 Setovi otvorenih podatka na novom sajtu Skupštine Crne Gore

U cilju povećanja transparentnosti i otvorenosti rada Skupštine Crne Gore, na novom veb sajtu, dostupni su setovi otvorenih podatka („open data“) čija primarna svrha je dalja upotreba i ponovno objavljivanje i korišćenje.

Ova novina omogućava javnosti da, bez prepreka, pristupa izvornim podacima Skupštine, što umnogome olakšava njihovu analizu i upotrebu. Dakle, podaci objavljeni na ovaj način, osim što garantuju veću transparentnost rada Skupštine, omogućavaju zainteresovanoj javnosti da koriste podatke više puta, u različite svrhe.Na sajtu je, za sada, moguće naći pet zbirki podataka: budžet, vozni park, spisak službenika i namještenika sa zvanjima i kontaktima, listu poslanika 27. saziva, te zarade poslanika, imenovanih, izabranih i postavljenih lica. Cijeneći značaj objavljivana podataka u ovom obliku, u planu je objavljivanje i drugih vrsta informacija, koje, sa aspekta njihove ponovne upotrebe i korišćenja, mogu biti zanimljive javnosti.Treba istaći da Skupština Crne Gore objavljuje podatke u otvorenom formatu i na Portalu otvorenih podataka (data.gov.me), koji predstavlja centralnu bazu objavljivanja otvorenih podataka državnih organa Crne Gore. Broj objavljenih zbirki podataka na ovom sajtu, za veoma kratko vrijeme je Skupštinu Crne Gore svrstao u institucije sa najviše objavljenih zbirki informacija.Imajući u vidu raznovrsnost podataka koje Skupština Crne Gore posjeduje, a prepoznajući značaj njihovog objavljivanja u mašinski čitljivom, odnosno otvorenom formatu, u 2021. godini je planiran razvoj njenog sopstvenog portala otvorenih podataka.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još