Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj pripremio projekciju budžeta za narednu godinu

 Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj pripremio projekciju budžeta za narednu godinu

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj pripremio je odluku o budžetu Opštine Berane za narednu godinu, koja će se naći pred odbornicima na sjednici lokalnog parlamenta zakazanoj za 25. decembar. U pomenutom dokumentu je naznačeno da prihodi budžeta za 2021. godinu iznose 10.700.000 eura. Navedeno je da je za tekuću budžetsku potrošnju planirano da se izdvoji 6.633.600 eura, za kapitalne investicije 1.819.400 eura, dok na otplatu dugova iz prethodnog perioda otpada 2.037.000 eura. Tekuća budžetska rezerva je zacrtana na 200.000 eura, a stalna na 10.000 hiljada eura.

Najveći planirani prihodi budžeta se odnose na transfere i to u visini od 4.255.000 eura, odnosno 39,77 odsto. Tu prednjače transferi Egalizacionog fonda koji su zacrtani u iznosu od 3.600.000 eura. Prihodi od poreza su planirani u iznosu od 3.657.000 i njihovo učešće u ukupnim prihodima je 34,18 odsto. Takse u ukupnim prihodima

učestvuju sa 0,42 odsto, odnosno 45.000 eura. Projekcijom budžeta je predviđeno da se po osnovu naknada prihoduje 1.388.000 eura, od čega najveće učešće u naknadama imaju naknada za korišćenje šuma u iznosu od 600.000 eura, zatim naknade za puteve u ioznosu od 220.000 eura i naknada za korišćenje voda od 200.000 eura.Prihodi po osnovu donacija učestvuju sa 525.000 eura.

Pozajmice i krediti su planirani u iznosu od milion eura. Planirano je da se ta sredstva obezbijede kroz dugoročno zaduženje, radi finansiranja kapitalnih investicija, odnosno za eksproprijaciju zemljišta za novo gradsko groblje i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

Izvor: Dan

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još