Saobraćajna sekcija OŠ“Radomir Mitrović“dobila bicikla

 Saobraćajna sekcija OŠ“Radomir Mitrović“dobila bicikla

U okviru projekta pod nazivom „Promocija eko koncepta u sektoru saobraćaja“, koji realizuje NVU Centar ekoloških inicijativa a koji je finansiran od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore, saobraćajnoj sekciji OŠ“Radomir Mitrović“ na korištenje su pretata tri bicikla.

„Cilj projekta je smanjenje emisije štetnih gasova kao i očuvanje ekološke stabilnosti prirode.U okviru projekta smo za učenike OŠ „Radomir Mitrović“ organizovali predavanja,’održali nekoliko edukativnih sastanaka u zajednici, osnovana je saobraćajna sekcija, održani sastanci sa predstavnicima lokalnih NVO, urađen promotivni materijali. Promo materijal će biti podijeljen učenicima OŠ „Radomir Mitrović“, a cilj izrade promo materijala je da se ukaže na značaj očuvanja životne sredine i manje korištenje motornih vozila“, kazao je Boro Ojdanić direktor NVU Centar ekoloških inicijativa.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još