Radulović: Skupština da provjeri kako se troši 187 miliona eura

 Radulović: Skupština da provjeri kako se troši 187 miliona eura

Član Senata Državne revizorske institucije (DRI) Branislav Radulović ponovo će uputiti skupštinskom Odboru za bezbjednost i odbranu izvještaj o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave policije za 2019. godinu, piše Dan.S obzirom na to da je konstituisan novi odbor, uputiću ovaj izvještaj Skupštini na razmatranje u skladu sa nadležnostima tog odbora, tim prije što se radi o subjektu koji je raspolagao budžetom od preko 70 miliona eura”, kazao je Radulović za Dan.DRI je izvještaj o reviziji Uprave policije objavila 21. septembra i tada ga poslala Odboru za bezbjednost, koji je tek konstituisan juče i na čijem čelu će biti Milan Knežević (DF).U tom nalazu DRI je posebno identifikovala problem strukture isplaćenih sredstava iz budžeta po osnovu sudskih sporova.U izvještaju DRI je navedeno da je UP u 2019. godini po osnovu sudskih sporova platila 1,83 miliona eura. Od tog iznosa 193,7 hiljada odnosi se na troškove izvršenja, a 442,5 hiljada za troškove parničnih postupaka, što je trećina od ukupnog iznosa.Vrhovna revizija je na problem strukture isplaćenih sredstava po osnovu sudskih troškova ukazala još prije četiri godine u reviziji izdataka budžeta za sudske sporove po osnovu radnih odnosa.Prema Zakonu o parlamentarnom nadzoruu oblasti bezbjednosti i odbrane, članu sedam, stav 11, u vršenju parlamentarnog nadzora Odbor „razmatra izvještaje DRI o finansijskom poslovanju organa i institucija (Ministarstva odbrane i Vojske, Agencije za ancionalnu bezbjednost, Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova), zauzima stavove i prati aktivnosti nadležnih organa po tim izvještajima”.DRI kroz završni račun budžeta svake godine vrši reviziju ovih potrošačkih jedinica, a pored toga posebno revidira jedan od subjekata iz ove oblasti.Budžet četiri potrošačke jedinice iz oblasti bezbjednosti i odbrane je 2014. godine imao skoro 16 odsto udjela u tekućem budžetu države, dok je u 2019. godini budžet ovih jedinica činio 19 odsto tekućeg budžeta, što znači da izdaci u ovoj oblasti rastu.Ukupan iznos budžeta koji se odnosi na ove četiri jedinice lani je izvršen u iznosu od 187 miliona eura.“DRI je od 2008. godine do sada uradila 11 revizija iz oblasti bezbjednoeti i odbrane kod šest subjekata i ova oblast je najintezivnije prisutna u našim nalazima. Svake godine DRI revidira jedan od subjekata iz te oblasti”, kazao je Radulović i dodao da DRI Policijsku akademiju (P A) vodi u okviru ove grupe potrošačkih jedinica, iako je PA kod Ministarstva prosvjete.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još