Privremeno finansiranje moguće primijeniti samo na neke potrošačke jedinice

 Privremeno finansiranje moguće primijeniti samo na neke potrošačke jedinice

Foto: Udruženje pravnika

Član Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, koji normira privremeno finansiranje, moguće je primijeniti samo za one potrošačke jedinice koje su utvrđene u Zakonu o budžetu za ovu godinu, poručio je predsjednik Udruženja pravnika, Branislav Radulović.

„Član 37 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, koji normira privremeno finansiranje kroz mjesečno odobrenje jedne dvanaestine stvarnih izdataka ostvarenih u prethodnoj godini, moguće je primijeniti samo za one potrošačke jedinice koje su utvrđene u ovogodišnjem Zakonu o budžetu“, rekao je Radulović agenciji Mina-business.

On je objasnio da je primjena tog člana moguća za ministarstva spoljnih poslova, odbrane i unutrašnjih poslova i sve druge potrošačke jedinice utvrđene Zakonom o budžetu za ovu godinu.

„Za sedam novih ministarstava nije jasno kako će se privremeno finansirati po sistemu jedne dvanaestine izdataka iz prethodne godine, kada kao takvi nijesu, u godini koja se uzima kao osnova za odobravanje, postojali, bez prethodno izvršenog tehničkog rebalansa budžeta“, naveo je Radulović.

Prema njegovim riječima, dodatan problem će biti na primjer finansiranje Uprave za sport, kao novog subjekta, kojeg nema u ovogodišnjem Zakonu o budžetu.

Vlada je danas donijela odluku da do kraja godine ne predloži Nacrt budžeta za narednu, već da pređe na privremeno finansiranje.

Budžet za narednu godinu će se donijeti do marta.

U članu 37 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti navodi se da ako se zakon o budžetu države, odnosno odluka o budžetu opštine, ne donese do 31. decembra tekuće, za narednu fiskalnu godinu, Ministarstvo finansija, do njegovog donošenja, potrošačkim jedinicama mjesečno odobrava sredstva do iznosa jedne dvanaestine stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini, a odgovorna osoba u opštini, do donošenja budžeta opštine, odobrava sredstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansiranje lokalne samouprave.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još