Prekinuti radovi na arheološkim iskopavanjima na mjestu benzinske stanice

 Prekinuti radovi na arheološkim iskopavanjima na mjestu benzinske stanice

Stručnjaci Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore okončali su arheološkog istraživanja na lokaciji benzinske stanice u Beranama. Do prekida je došlo usljed nedostatka sredstava za dalja istraživanja, a na pomenutoj lokaciji, do juče, stručnjaci su otkrili i obradili 17 skeleta osoba koje su bile sahranjene na Islamskom groblju, prenosi portal Espona.

U dogovoru sa Odborom islamske zajednice, pronađene kosti su obrađene i smještene u kutije i biće predate Odboru koji će ih pokopati u zajedničku kosturnicu na Novom muslimanskom groblju.U dosadašnjem dijelu radova, arheolozi su obavili manji dio istraživanja prostora koji je planiran da se odradi, a do nastavka će doći nakon obezbjeđivanja sredstava za finansiranje. Dok arheološki radovi ne budu okončani, ni izgradnja novog objekta benzinske pumpe neće se nastaviti.Treba reći da su dosadašnja arheološka istraživanja finansirana sredstvima dodijeljenim od strane „Jugopetrola“, a da se Ministarstvo kulture još nije oglasilo povodom upućenog zahtjeva za izdvajavnje sredstava u te namjene.Podsjetimo, radovi na rekonstrukciji benzinske pumpe obustavljeni su nakon što su na tom mjestu pronađeni ostaci više pokojnika. Na arheološkim istraživanjima su angažovani stručnjaci Centra za konverzaciju i arheologiju Crne Gore, čijem stručnom timu je priključen Peđa Lutovac- arheolog Polimskog muzeja iz Berana.„Na lokaciji benzinske pumpe smo započeli sa arheološkim iskopavanjima na lokaciji benzinske pumpe, gdje su u toku bili radovi na rekonstrukciji i proširenju objekta. Otkopavanjem sloja zemlje naišli smo na ostatke pokojnika. Na nekoliko mjesta u profilu iskopa prepoznaju su grobne rake. Najvjerovatnije da se radi o islamskom groblju jer, za sada otkriveni ostaci pokojnika nijesu bili u sanducima već su sahranjivani direktno u raku, kako je običaj u islamskoj religiji, saopštio je Lutovac prvog dana arheoloških istraživanja.On je tom prilikom dodao, da je postignut dogovor sa predstavnicima Odbora islamske zajednice Berana da “nakon pronalaska ostataka pokojnika, uz poštovanje etičkih i metodološkh principa, stručni tim pripremi i preda ostatke predstavnicima Odbora, koji će ih, prema običajima, sahraniti na Muslimanskom groblju na Jasikovcu”.Mada nema istorijskih podataka kada je tačno formirano, smatra se da je groblje nastalo odmah nakon osnivanja Berana- 1862. godine, uporedo sa nizamskim grobljem u Haremima, kao prvo varoško groblje.Ono što se, takođe, pretpostavlja jeste da na njemu, vjerovatno, nijesu sahranjivani samo građani islamske vjere, jer je prvo Gradsko groblje za građane pravoslavne vjere izgrađeno 1925. godine, na mjestu gdje se i danas nalazi.

Izvor :Espona

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još