Predstavnica Crne Gore – ponovo izabrana za predsjedavajuću komiteta Savjeta Evrope

 Predstavnica Crne Gore – ponovo izabrana za predsjedavajuću komiteta Savjeta Evrope

Predstavnica Ministarstva pravde ljudskih i manjinskih prava Tatjana Anđelić, koja je i predstavnica Crne Gore u Komitetu Savjeta Evrope za pitanja Roma i putnika –ADI-ROM, ponovo je izabrana je za predsjedavjuću tog komiteta.

Ona je bila predsjedavajuća ovog komiteta za 2020, a na plenarnom sastanku ovog komiteta koji je održan on –line formatu u periodu 16-17. mart izabrana je za predsjedavajuću i za 2021. Za poziciju predsjedavjuće osim Anđelić, bila su prijavljena još dva kandidata, i od ukupno 29 predstavnika/ca država članica Savjeta Evrope –koji su glasali, za njen ponovni izbor je glasalo 17 predstavnika/ca, dok su druga dva kandidata dobili manje glasova.Anđelić je u uvodnoj reči na početku sastanka Komiteta, ukazala da je kriza usled pandemije uzrokovane virusom COVID 19 , pogodila sve države, kao i da će sigurno uticati na socio-ekonomsku situaciju, i da u tim okolnostima naročito treba da se vodi računa da ne dođe do socijalnog isključivanja ranjivih grupa.Kazala je da je potrebno još pažljivije pratiti situaciju Roma i putnika, u svim državama, kao i da je nažalost govor mržnje koji je usmeren prema populaciji Roma i putnika, prisutan u mnogim državama, a u nekim državama i u porastu.Ona je naglasila da je rad Komiteta Savjeta Evrope za pitanja Roma i putnika –ADI-ROM, veoma bitan, i da očekuje od svih predstavnika da rade posvećeno i da nastave da promovišu ljudska prava, čiji je integralni deo borba protiv netolerancije, predrasuda, stereotipa, diskriminacije, rasizma, ksenofobije, govora mržnje…

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još