Partije nove vlasti ne traže članarinu, Socijaldemokrate kao da nisu u opoziciji

 Partije nove vlasti ne traže članarinu, Socijaldemokrate kao da nisu u opoziciji

Uprkos dolasku na vlast nakon izbora 30. avgusta i povećanim resursima koji im stoje na raspolaganju, Demokrate, URA i Demos neće naplaćivati članarinu u 2021. Za članove Socijaldemokrata na snazi ostaju isti kriterijumi plaćanja kao kada su vršili vlast.

Demokratska Crna Gora i Građanski pokret URA, okosnice koalicija „Mir je naša nacija“ i „Crno na bijelo“ koje zajedno sa koalicijom „Za budućnost Crne Gore“ čine novu skupštinsku većinu, neće u 2021. naplaćivati članarinu od svojih članova.Predsjedništvo Demokrata na sjednici održanoj 30. decembra prošle godine donijelo je odluku o neuvođenju članarine kao dijela finansiranja stranke iz razloga ograničenog materijalnog stanja članova.Imajući u vidu socio-ekonomsku situaciju u zemlji i ograničene materijalne mogućnosti većine članova Građanskog pokreta URA, Glavni odbor je na sjednici održanoj 18. decembra 2020. donio odluku da se ne uvede članarina za tekuću godinu kao dio finansiranja.Na istoj sjednici usvojeni su finansijski plan i program rada GP URA za 2021. godinu.Ostali izvori finansiranja ovih političkih subjekata utvrđeni su njihovim statutima u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.Za isti pristup odlučili su se u Demosu, čiji članovi nisu u obavezi plaćanja članarine. Ostavljena je mogućnost dobrovoljnih uplata.Demokrate, URA i Demos zbirno imaju 13 poslanika u parlamentu.Socijaldemokratama od euro do 50 Nasuprot konstituentima nove vlasti, članarinu će na identičan način kao u 2020. godini naplaćivati opozicione Socijaldemokrate Ivana Brajovića, koje imaju tri predstavnika u Skupštini Crne Gore.Funkcioneri SD na državnom i lokalnom nivou imaju obavezu da plaćaju članarinu u iznosu od 3% ličnih primanja, s tim da novčani iznos na mjesečnom nivou ne može preći iznos od 10% prosječne neto zarade u Crnoj Gori za prethodnu godinu.Oni funkcioneri koji pored stalnog zaposlenja obavljaju neku drugu funkciju u javnom sektoru plaćaće članarinu od 10% ličnih primanja, takođe uz ograničenje da taj iznos ne može biti veći od desetine prosječne neto zarade u državi.Drugim riječima, gornja granica postavljena je na nešto više od 50 eura mjesečno.Član Socijaldemokrata koji se nalazi u radnom odnosu obavezan je plaćati članarinu u iznosu od najmanje jednog eura na mjesečnom nivou.Obaveze plaćanja oslobođeni su penzioneri, studenti i nezaposleni.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još