Partije još nijesu dostavile finansijske izvještaje

 Partije još nijesu dostavile finansijske izvještaje

Nijedan politički subjekat u Crnoj Gori još nije nadležnim organima dostavio završni račun i konsolidovani finansijski izvještaj za prethodnu godinu, saopšteno je iz Agencije za sprječavanje korupcije (ASK).

Iz ASK-a su podsjetii da su politički subjekti dužni da do 31. marta Agenciji, Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) i Poreskoj upravi podnesu završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj za prethodnu godinu, u štampanoj i elektronskoj formi.Kako su naveli, sastavni dio izvještaja je informacija o načinu i namjeni utroška sredstava za redovno finansiranja rada ženskih organizacija u političkim subjektima.Obaveza se, pojasnili su iz ASK-a, odnosi na sve političke partije iz registra političkih partija, kao i političke subjekte koji imaju osvojene mandate u Skupštini Crne Gore, odnosno skupštinama jedinica lokalne samouprave.“Do danas zakonsku dužnost dostavljanja završnog računa i konsolidovanog finansijskog izvještaja nije izvršio nijedan od 65 obveznika”, saopštili su iz ASK-a.Oni su kazali da nepostupanje u skladu sa zakonom, odnosno nepodnošenje izvještaja, povlači prekršajnu odgovornost za političkog subjekta i odgovorno lice u njemu, kao i obavezu Agencije da donese Odluku o privremenoj obustavi prenosa budžetskih sredstava tom političkom subjektu.Izvještaj, kako su naveli, obuhvata i prikupljena i utrošena sredstva u toku izborne kampanje sprovedene u godini za koju se podnosi.“Pored navedenog, politički subjekat je dužan da dostavi Agenciji i DRI-u i finansijske izvještaje, kao i izvještaje o imovini svih pravnih lica i privrednih društava koje je osnovao ili u kojima ima vlasnički udio, koji obuhvata izbornu kampanju i redovan rad”, ukazali su iz ASK-a.Agencija će, kako se navodi, dostavljenu dokumentaciju objaviti na svojoj internet stranici, u roku od sedam dana od dana prijema.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još