Pantović: Moja nagrada je nagrada za cijeli Medicinski fakultet

 Pantović: Moja nagrada je nagrada za cijeli Medicinski fakultet

Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore je za 2020. godinu, kao zaslužnog pojedinca za poseban doprinos u razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnog pozicioniranja Univerziteta u 2020. godini predložio doc. dr Snežanu Pantović, koja je Priznanje primila od rektora Univerziteta prof. dr Danila Nikolića, na svečanosti krajem 2020. godine.

Pantović kaže da je svaki objavljeni rad, dobijeni projekat, prihvaćena publikacija, imenovanje za (ko)mentora studentima doktorskih studija uspjeh za sebe, ali posebnu satisfakciju joj pričinjavaju dva uspjeha.“Prvi su svakako objavljeni naučni radovi u eminentnim svjetskim časopisima, a koji su objavljeni u saradnji sa kolegama iz Crne Gore (druge organizacione jedinice UCG), ali i sa kolegama iz inostranstva.Drugi uspjeh je dobijeni projekat Centra izvrsnosti za biomedicinska istraživanja (CEBIMER), čiji je nosilac Institut ,,Dr Simo Milošević“ AD Igalo, a Medicinski fakultet UCG je partnerska institucija”, navela je Pantović.Ona je rukovodilac istraživačkih aktivnosti na ovom multidisciplinarnom projektu, u koje su, na Medicinskom fakultetu, uključeni i doktori medicine, specijalisti različitih disciplina, doktori farmacije i dr.“Cilj projekta je da se na Medicinskom fakultetu osnuju i opreme moderne naučnoistraživačke laboratorije, koje će predstavljati odličnu polaznu osnovu za buduće naučnoistraživačke aktivnosti. I ovdje napominjem da u svom dosadašnjem radu, pa tako i u ovom projektu, insistiram na uključivanju mladih istraživača, jer time oni stiču fantastična iskustva u naučnoistraživačkom radu, pa sa zadovoljstvom želim da konstatujem da što se mladih istraživača tiče, Medicinski fakultet nema razloga za brigu”, kazala je Pantović.U 2020. godini objavila je šest naučnih radova u časopisima na SCI listi (Q2 kategorija) i jedan rad u časopisu od nacionalnog značaja. Recenzirala je jedan udžbenik čiji će izdavač biti UCG, kao i četiri rada objavljena u međunarodnim časopisima.Za Priznanje kaže da je potvrda da uprava Univerziteta Crne Gore podržava aktivnosti istraživača na Univerzitetu. Ujedno je i motiv za dalji istraživački rad, ali je i odraz priznanja za sve do sada urađeno.„Dodijeljena nagrada je nagrada za cijeli tim mladih saradnika i istraživača koji su angažovani na projektima, ali je i nagrada za cijeli Medicinski fakultet. Upravo samo zajedničkom saradnjom sa kolegama možemo dostići željeni cilj: unapređenje naučnoistraživačke aktivnosti na Medicinskom fakultetu i bolje međunarodno pozicioniranje Univerziteta”, prenijela je ona svoje utiske nakon uručenja priznanja.Posebno zadovoljstvo, zaključuje ona, jeste činjenica da su je za nagradu predložile ostale kolege iz Vijeća Medicinskog fakulteta, pa im ovim putem zahvaljuje.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još