Omogućimo osobama sa invaliditetom ravnopravno učešće u saobraćaju

 Omogućimo osobama sa invaliditetom ravnopravno učešće u saobraćaju

U organizaciji NVO „Sjeverna zemlja“ danas je u Beranama održan okrugli sto „Osobe sa invaliditetom i pravo na bezbjedno učešće u saobraćaju“.

Osnovni cilj ovog događaja je bio dati doprinos većem stepenu poštovanja ljudskih prava i promociji jednakosti lica sa invaliditetom u saobraćaju.

NVO Sjeverna zemlja

Nakon uvodnog izlaganja Marinka Barjaktarovića, direktora NVO „Sjeverna zemlja“, razvila se kvalitetna diskusija prisutnih učesnika, na kojoj se govorilo o problemima na koje nailaze OSI prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti van njihovih domova: pristupačnost javnih objekata, (ne)prilagođenost taksi vozila, nedostatak taktilnih staza za slijepe i slabovida lica, nesavjesno parkiranje na parking mjestima predviđenim za OSI i sl.

Aktivno učešće na ovom događaju su uzeli predstavnici Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine, Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO, Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, Parking servisa, Centra bezbjednosti Berane, kao i nevladinih organizacija koje se bave pravima osoba sa invaliditetom: NVO „Korak nade“ i NVO „Inkvictus“ iz Berana, te predstavnici partnerske organizacije na ovom projektu, NVO „Ekvivalent“ iz Podgorice.

Foto: NVO Sjeverna zemlja

Na kraju, učesnici okruglog stola su se složili da se medijski oglase putem ovog saopštenja, i upute javni apel svim građanima Berana:

„Naši sugrađani, osobe sa invaliditetom, imaju određene smetnje koje im otežavaju normalno obavljanje svakodnevnih aktivnosti, kao što su pješačenje i učešće u saobraćaju, te vas molimo da imate razumijevanje za njih, pomognete im slučaju da im je pomoć potrebna, ne zauzimate im parking mjesta za njih predviđena, ne parkirate na trotoarima, i tako im postavljate prepreke u kretanju, i slično. Njihova različitost ne smije da im bude prepreka u životu, a vi ste ti koji treba da im u tome pomognete.Svaka vaša mala pomoć je za njih velika!“

Okrugli sto je održan kroz projekat “Ravnopravnost u saobraćaju – Aktivniji i dostojanstveniji život lica sa invaliditetom”, koji se finansira sredstvima Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2019. godinu, a implementiraju ga NVO „Sjeverna zemlja“ iz Berana i NVO ”Ekvivalent” iz Podgorice.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još