Od parlamenta nema boljeg mjesta za dijalog

 Od parlamenta nema boljeg mjesta za dijalog

Foto : Skupština Crne Gore

Šef parlamenta Aleksa Bečić saopštio je da je siguran kako u našoj zemlji ne postoji bolje mjesto za podsticanje dijaloga i pokretanje konstruktivne debate od Skupštine Crne Gore.

Bečić je na konferenciji „Zapadni Balkan i EU: demokratska konsolidacija kroz ispunjavanje političkih kriterijuma“ rekao kako se nada da će Skupština Crne Gore u narednom periodu postati pravo poprište argumentovane rasprave, piše RTCG. 

„Saradnja sa NVO sektorom je od izuzetne važnosti za otvaranje tema koje utiču na evropsku budućnost Crne Gore. Rezultat konferencije trebalo bi da nas približi odgovaru na pitanje šta moramo da unaprijedimo kako bismo postigli napredak političkih kriterijuma za članstvo u EU“, rekao je Bečić.

On smatra kako ispunjavanje evropskih standarda političkih kriterijuma znači jačanje vladavine prava, udaranje čvrstih temelja za institucije sistema, neselektivno poštovanje ljudskih i manjinskih prava.

„Skupština Crne Gore je odlučna da ostvari ono što je zacrtano u agendi 27-og saziva“, poručio je Bečić.

Kroz pomoć koju nam, kako navodi, pružaju naši evropski partneri, građani će, prema riječima Bečića, osjetiti poboljšanje u svakodnevnom životu, preko saobraćajne infrastrukturne povezanosti zemalja, kroz programe podrške mladima, ali i projekte vezane za obnovljive izvore energije i digitalnu transformaciju.

Izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica kazao je da je dosadašnja politika EU imala ograničeni uticaj na vladavinu prava u državama ZB.

„Pored formalnog ispunjavanja postavljenih zadataka i usklađivanja sa pravnom tekovinom EU, postalo je očigledno da države regiona stagniraju, pa čak i nazaduju na polju demokratizacije“, rekao je Koprivica.

Prema njegovim riječima, ni u jednoj od država ZB nije ostvarena ravnoteža vlasti, već je izvršna zadržala dominaciju nad parlamentima i pravosuđem.

To će, kako je naveo, biti ključni zadatak crnogorskog, ali i drugih parlamenata.

„Preraspodjela moći, ne na način kako to odgovara moćnima, već kako to ustavi zemalja propisuju“, dodao je Koprivica.

On je kazao da je, u vrijeme zaokupljenosti Unije unutrašnjim reformama, u državama ZB došlo do rasta populizma, etno-nacionalizma, polarizacije i zaoštravanja bilateralnih odnosa.

„Naše države moraju konačno osigurati poštovanje principa nemiješanja u unutrašnja pitanja susjeda“, istakao je Koprivica.

Kako je naveo, o otvorenim regionalnim pitanjima mora se komunicirati, i problemi se moraju rješavati kroz diplomatske i političke mehanizme saradnje, „a ne kroz prljave poruke poslate preko glasnika u lojalnim medijima“.

Koprivica je kazao da države ZB treba da prihvate novu metodologiju pregovora.

„U cilju vraćanja svog kredibiliteta na ZB, EU mora zaustaviti praksu nekoherentnih poruka. Tapšanje po ramenu regionalnih vlasti dovodi samo do formalnog, a ne suštinskog napretka“, zaključio je Koprivica.

Učesnicima konferencije su se onlajn obratili i direktorica Balkanskog fonda za demokratiju Gordana Delić, Ambasador Norveške u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori, Jern Eugen Jelstad, dok im je ambasadorka EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, uputila video-poruku.

Konferencija „Zapadni Balkan i EU: demokratska konsolidacija kroz ispunjavanje političkih kriterijuma“ organizovana je pod pokroviteljstvom Balkanskog fonda za demokratiju i Ambasade Norveške.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još