Obrazovno i ekonomsko osnaživanje žena put do jednakosti

 Obrazovno i ekonomsko osnaživanje žena put do jednakosti

Foto:Centar kreativnih vještina

U organizaciji NVO“ Centar kreativnih vještina“ održan je radni sastanak, kojem je prethodila prezentacija o pravima žena. Cilj sastanka bio je da se ukaže na probleme sa kojime se žene susreću, ali da se unaprijedi položaj žene u savremenom društvu.

Sastanku su prisustvovale žene iz Berana i Bijelog Polja iz svih sfera javnog života, koje su uzele aktivno učešće u raspravi. U raspravi koja je bila veoma produktivna u smislu da su prisutne žene ukazale na veliki broj propusta bilo svjesnih ili nesvjesnih koji se svakodnevno dešavaju, osebno je ukazano na problem nasilja nad ženama, kao i učešću institucija u rješavanju problema žena žrtva nasilja.

“ Položaj žena zaposlenih naročito od poslodavaca koji djeluju u oblasti trgovine, nije na zavidnom nivou. Kroz iskustva istih, brojne nezakonite radnje i pritisci, dešavaju se kroz takozvani mobing koji se vrši nad ženama od strane poslodavaca“, kazao je predstavnik NVO Centar kreativnih vještina Milisav Tmušić.

Iz razgovora je zaključeno da je neophodno da nedelja ostane neradni dan, kao dan koji bi žene posvetile sebi i svojoj porodici.

Aktivnost je relizovana u okviru projekta “Put ka jednakosti – obrazovno i ekonomsko osnaživanje žena” koji je podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još