Obaveza Vlade je da učestvuje u obezbjeđivanju uslova za nesmetano obavljanje novinarske profesije

 Obaveza Vlade je da učestvuje u obezbjeđivanju uslova za nesmetano obavljanje novinarske profesije

U danu kada obilježavamo značajan jubilej, 150 godina novinarstva u Crnoj Gori, odajemo posebno priznanje poslenicima javne riječi, koji su bili i ostali, hrabri učesnici i hroničari svih istorijskih vrtloga i bura, kazao je premijer Zdravko Krivokapić.

Krivokapićevu čestitku prenosimo integralno.

„Mediji imaju neosporno važnu ulogu u društvu, kreirajući moć i snažan uticaj na razvoj naše demokratije, liberalizma, emancipacije, inkluzivnosti, pluralizma, kao i na ukupan napredak države.

Ozbiljnost društvenih iskušenja u kojima se nalazimo i naš odgovoran odnos prema tim zbivanjima, obavezuju nas da u svojoj medijskoj sferi prepoznamo medije i novinare koji savjesno obavljaju svoju misiju, ali i one koji zloupotrebljavaju zakonom zagarantovan slobodan medijski prostor. Vlada želi da svaki novinar ponaosob odgovorno nosi slobodu koja mu se jemči i čuva je neukaljanom profesionalnom čašću i etikom.

Obaveza i namjera Vlade je da, sa ostalim društvenim subjektima, aktivno učestvuje u obezbjeđivanju uslova za nesmetano obavljanje novinarske profesije.

U tom smislu, uvijek ćemo imati na umu novinarke i novinare, a naše neponovljive sugrađane i sugrađanke, koji su podnijeli žrtve veće od samoga života i koji su se ugradili u ono što danas možemo nazvati, hrabro, nepotkupljivo, tačno i neprocjenjivo crnogorsko novinarstvo.  Naravno da ćemo imati na umu i sve okolnosti pod kojima su se zločini nad novinarima i njihovom riječju dešavali i da ćemo uložiti sve napore da takav društveno – politički i životni kontekst nikada više ne uhvati svoje korijene i zagospodari našim sudbinama.

Uvjeravam sve djelatnike javne riječi da je politika Vlade evropska agenda, te da ćemo predano raditi na unapređenju ambijenta za slobodan i nesmetan rad medija. Sloboda i depolitizacija svih profesija, od kojih danas posebno ističemo novinarsku, jedan je od naših ključnih ciljeva i preduslov zdravog društva.

U  ime Vlade Crne Gore i u svoje lično ime, svim poslenicima javne riječi čestitam 23. januar, Dan novinara Crne Gore.“

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još