NVO „Sjeverna zemlja“: Započela realizacija projekta “Naš potez”

 NVO „Sjeverna zemlja“: Započela realizacija projekta “Naš potez”

NVO „Sjeverna zemlja“ iz Berana je započela realizaciju projekta „Naš potez“, u partnerstvu sa NVO ”Ekvivalent” iz Podgorice, koji se finansira sredstvima Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2020. godinu.

„Osnovni cilj projekta ja da se da doprinos većem stepenu poštovanja ljudskih prava i promociji jednakosti lica sa invaliditetom, naročito u oblasti sporta. U okviru realizacije ovog projekta, sprovođenjem informativno – edukativnih aktivnosti i kampanje, želimo unaprijediti nivo znanja šire javnosti o potrebi uvažavanja prava lica sa invaliditetom, čime ćemo u značajnoj mjeri doprinijeti manjem stepenu njihove diskriminacije. Drugi set aktivnosti se odnosi na osnaživanje OSI da se bave sportom, organizacijom šahovskih turnira i simultanke sa svjetskim paralimpijskim prvakom u šahu, uz nabavku odgovarajuće sportske opreme: šahovskih tabli za slijepe i slabovide osobe, kao i kupovinom softvera za slijepa i slabovida lica, koji će biti doniran šahovskim klubovima u Podgorici i opštinama sjeveroistoka Crne Gore, uključujući i Berane“ istakao je direktor NVO „Sjeverna zemlja“ Marinko Barjaktarović.

Projekat će se realizovati do oktobra 2021. godine u Beranama, Rožajama, Plavu, Petnjici, Andrijevici i Podgorici.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još