Nulta tolerancija na krađu, krivolov i devastaciju Nacionalnih parkova

 Nulta tolerancija na krađu, krivolov i devastaciju Nacionalnih parkova

Na inicijativu predsjednice Upravnog odbora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore Marine Jočić održan je konsultativni sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija u cilju unapređenja saradnje u očuvanju nacionalnih parkova.

Na sastanku je učestvovala i novoimenovana direktorica JPNPCG Jelena Kljajević koja se svim učesnicima zahvalila na odazivu i ujedno poželjela puno uspjeha u daljem zajedničkom radu, kao i članovi UO JPNPCG Milica Šljivančanin i dr Miloje Šundić. Ispred NVO učestvovali su predstavnici Green Homa, Centra za zaštitu i proučavanje ptica, Koalicije za održivi razvoj, Organizacije KOD, Građanske inicijative „Dalje nećeš moći“, Sačuvajmo Sinjajevinu, NVO Breznice, Društva prijatelja rijeke Tare, Udruženja ugostitelja sa Žabljaka, NVO „Zeleni korak“ i Grupe za zaštitu šarana.„U cilju efikasnije zaštite brojnih vrijednosti NPCG neophodna je čvršća saradnja sa svim subjektima koji učestvuju u procesu njihove zaštite, pri čemu je uloga i doprinos nevladinih organizacija od nemjerljivog značaja. U tom pravcu, organizovali smo konsultativni sastanak kako bi se razmjenom iskustava i zajedničkim djelovanjem postizali vidljiviji rezultati“, saopštila je predsjednioca UO JPNPCG Marina Jočić.Istovremeno ona je ukazala na dva ključna problema u upravljanju NPCG, kao što su neadekvatan način na koji je koncipirano JP i stanje ukupnog biodiverziteta.Analizirajući zatečeno stanje u rukovođenju JP, prepoznala je haotično stanje u unutrašnjoj organizaciji JP i Službama zaštite, nedomaćinsko poslovanje i masovno zapošljavanje bez određenih kriterijuma.Upravo zbog toga, novi menadžment se zalaže da u prvom planu budu eksperti iz svojih oblasti koji će doprinijeti boljem upravljanju zaštićenim područjima.„Naš cilj je da organizujemo upravu u kojoj će stručnjaci imati glavnu riječ, da obezbjedimo mehanizam nulte tolerancije na krađu i korupcije bilo koje vrste. U našem prioritetnom planu je obezbjeđivanje novog načina organizacije JP, novog koncepta organizacije rendžerske službe, kao i nabavka nedostajuće tehničke opreme.“Kada je riječ o problemima sa kojim se susreće ovo JP, istakla je da su to u prvom redu krivolov na Skadarskom jezeru, devastacija biodverziteta, sječa šume na sjeveru, krivolov divljači i divlja gradnja.Članovi NVO ukazali su na izazove sa kojima su se susretali u prethodnom periodu, na neophodnost pravovremenog spriječavanja svih oblika krivolova i efikasnijeg sprovođenja kaznene politike prema svim počiniocima nezakonitih radnji na prostorima NPCG, potrebu kontinuirane edukacije Službi zaštite u cilju bolje kontrole prostora, te većeg ulaganja u cilju pripreme i realizacije naučno-istraživačkih projekata.Učesnici skupa istakli su da će u narednom periodu pružati svoju punu podršku aktivnostima JPNPCG u cilju unapređenja prirodnih i kulturnih vrijednosti svih pet nacionalnih parkova, te Parka prirode Ulcinjska solana. Takođe je dogovoreno potpisivanje memoranduma o saradnji sa NVO sredinom februara, kontinuirana razmjena ideja i osmišljavanje zajedničkih aktivnosti u cilju zaštite i promocije najznačajnijih vrijednosti NPCG.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još